އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މާޅޮހުގައި ހަމަނުޖެހުން

ދަރިން ބަލައި ބައްޕައަކު މާޅޮހަށް ދިޔުމުން ރަށަށް އެރިޔަ ނުދިން!

  • ރަށަށް ދިޔައީ ރަށުގައި ތިބި އޭނާގެ ތިން އަންހެން ދަރިން ބަލައި
  • ފުލުހުން ދަނީ ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން
  • ދަރިންގެ މަންމައަކަށް އަންގާފައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 17:12 | 55,553

ދިއްފުށިން ދިޔަ މީހުން ރަށަށް އެރިޔަނުދީ މާޅޮހު ރައްޔިތުން ވަނީ ހުރަސްް އަޅާފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޯޓު އަމުރެއް ހިފައިގެން ކ. ދިއްފުށިން، އއ. މާޅޮހުގައި ތިބި ތިން ދަރިން ބަލައި އެ ރަށަށް ދިޔަ ބައްޕައަކު މާޅޮހަށް އެރިޔަ ނުދީ ހުރަސް އަޅައިފިއެވެ.

ނަން ހާމަ ނުކުރަން ޝަރުތު ކޮށް ''ރާއްޖެއެމްވީ'' އާ ވާހަކަ ދެއްކި މާޅޮހު މީހަކު ބުނީ، ދިއްފުށިން ހަތް މީހުން ގޮވައިގެން އެ ފިރިހެން މީހާ އެ ރަށަށް ދިޔައީ ރަށުގައި ތިބި އޭނާގެ ތިން އަންހެން ދަރިން ބަލާ ކަމަށެވެ.

އެ ކުދިންގެ ބައްޕަގެ އަތުގައި ކޯޓު އަމުރު އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް އެކަން މާޅޮހުގައި ހުރި އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން އަދި ދަރިންގެ މަންމައަށް އަންގާފައިނުވާ ކަަމަށް އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

''އެ ދަރިންގެ މަންމަ އަށް އެނގުނީ ދިއްފުށި މީހަކު ގުޅިމާ. އެ ރަށުން ގުޅި މީހަކު ބުނީ، ދަރިން ބަލާ އެ މީހާ އަންނަ ކަމަށް''އެ މީހާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެއީ 7 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި، 5 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އިތުރުން 3 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނީ، އެ ކުދިންގެ ބައްޕަ ރަށަށް އަރަން އުޅުމުން ރައްޔިތުން ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހޯމަ ދުވަހު މެންދުރު ދެއަކުން ފެށިގެން ދިއްފުށިން ދިޔަ މީހުން ވަނީ ރަށަށް އަރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

މީހުން އެއްވެ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަފާނެތީ ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ވެސް ވަނީ މާޅޮހަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި މަހިބަދޫއިން ވެސް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެ ރަށަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުނީ، ދަރިންގެ ބައްޕަ އެ ރަށަށް އަރަން ރައްޔިތުން ހުރަސް އަޅައި ދަރިން ގެންދަން އިންކާރު ކުރަނީ، ޖެންޑާގެ ހާޒީރުގައި ވަކި ގޮތެއް ނިންމަން ބޭނުން ވާތީ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ނުވަތަ ޖެންޑާއިން އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.