ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން

ދޮން ދަރިއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ބައްޕައަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ޙުކުމް ކޮށްފި

  • މި މައްސަލައަކީ ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ބެލި މައްސަލައެއް
  • ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ނިންމި
  • ބައެއް ކަންކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ ދޮން ބައްޕަ އިންކާރު ކޮށްފައި ނުވޭ

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 15:56 | 3,551

މިއީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އޭރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި މައްސަލައެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

10 އަހަރުގެ ދޮން ދަރިއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ބައްޕައަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ބަލައި، ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އޭރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރީއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުސޫލަކުން ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، އިތުބާރު ކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ދައުވާލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލު ކޮށްފައެވެ. އަދި މި ދައުވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާތީ އޭނާ 15 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ބުނީ، ދޮން ބައްޕަގެ ފަރާތުން 10 އަހަރުގެ މި ކުއްޖާއަށް ލިބުނު ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާގެ ބިިކުރު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް މެޑިކޯ ލީޖަލް ރިޕޯޓުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖާ ކިޔާދީފައިވާ ވާހަކަތަކާއި، ޑޮކްޓަރީ ގޮތުން ބެލި ބެލުމުން އެކަން އިތުރަށް ސާފުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޙުކުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަމާއި، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ ދޮން ބައްޕަ އިންކާރު ކޮށްފައި ނުވާކަންވެސް ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭކަން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމި ކަމަށްވެސް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.