އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ލީ ކިއުންގް ހެންގް މަރުވުން

ސައުތު ކޮރެއާގެ ސަމްސެންގ ޕަވަރހައުސްގެ އުފެއްދި ލީ ކިއުންގ ހެންގ 78 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

  • ލީ މަރުވީ އާލާސްކަންފުޅާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާތާ ހަ އަހަރު ފަހުން
  • ލީ އަކީ ކޮރެއާގައި ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި ފަރާތް

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 22:48 | 3,563

ސަމްސެންގ ޕަވަރހައުސްގެ އުފެއްދި ލީ ކިއުންގ ހެންގ - ރޮއިޓަރސް

ސައުތު ކޮރެއާގައި ސަމްސެންގ ޕަވަރހައުސް އުފެއްދި ލީ ކިއުންގ ހެންގް އުމުރުން 78 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ސަމްސެންގުން ބުނީ ލީ މަރުވީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން އޭނާއަށް ޖެހުނު ހާޓް އެޓޭކް އެއްގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފާއިތުވެދިޔަ ހަ އަހަރު ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި އޭނާ މަރުވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގައި ކަމަށެވެ.

ލީ އަކީ ސައުތް ކޮރެއާގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބެއް ގެނަސްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން ސެމްސަންގްގެ ފޯނުތައް އަދި ޓީވީ ތަކަކީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވި އެއްޗެހިތަކެކެވެ.

78 އަހަރުގައި ލީ މަރުވިއިރު ލީ އަކީ ސައުތް ކޮރެއާގައި ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި ފަރާތެވެ. ލީގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރިން ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކަކާއި، ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ މައްސަލަ ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ލީގެ ސަބަބުން ކޮރެއާގެ އިގްތިސާދަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ޗޭބުލް.ކޮމްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ރިސާޗް ޗުންގް ސުންގް ސުޕް ވިދާޅުވީ ލީ އަކީ ސައުތް ކޮރެއާގެ ރައްޔިތުން ނަމޫނާއަކަށް ބަލާނެ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ކޮރެއާގެ އިގްތިސާދަށް ލީ އަކީ މުހިންމު ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ލީ ގެ ފަރާތުން ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް މިސާލު ނަގާނެ ކަމަށް ސުންގް ސުޕް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަމްސެންގް ގްރޫޕު އާއި ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް ވަނީ 289.6 މިލިއަންގެ ސާފް ފައިދާ ހޯދާފައެވެ. އަދި ސައުތް ކޮރެއާގެ ޖީޑީޕީގެ 17 އިންސައްތަ އަކީ ސެމްސަންގް ގްރޫޕްގެ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެވެ.

ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އެ ގައުމުގެ ރައީސް މޫން ޖޭ އިން ވަނީ ލީގެ މަރުގެ ތައުޒިޔާ އާއިލާއަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައި ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ ޖަނާޒާގައި ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ނޮހް ޔަންގ މިން އާއި ރައީސްގެ ސީނިއަރ ސެކެރެޓަރީ ލީ ހޯ ސެއުންގ ބައިވެރި ކުރަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް މޫން ވިދާޅުވީ ލީގެ ލީޑަރޝިޕަކީ ނަމޫނާ ލީޑަރޝިޕެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަޔާތުގައި އެތަކެއް ހުރަސްތަކަކާއި ދިމާވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ހުރަސްތަކަކުން އަރައިގަނެ ކާމިޔާބު ހޯދައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.