އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ފޭރުމުގެ މައްސަލަ

ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރެން އުޅުނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

  • މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ 11:47 ހާއިރު
  • ރޫޓް ކުންފުނީގެ ފައިސާތަކެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
  • މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުޤީގު ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 22:18 | 7,105

ފުލުހުންގެ އިދާރާ - ދަ އެޑިޝަން

ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރެން އުޅެނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބޭންކަށް ޖަމާކުރުމަށް ގެންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބަޔަކުވެގެން ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލަ އެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:47 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފޭރެން އުޅުނީ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ރޫޓް ކުންފުނީގެ ފައިސާތަކެކެވެ.

ފޭރެން އުޅުނު ފޮށިގަނޑުގައި ފަސް މިލިއަން ހުރި ކަމަށް ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑީއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ވޭނެއްގޮސް ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ކައިރިއަށް މަޑުކޮށްލާތަނުން ދެ ސައިކަލެއްގައި ތިބި ބަޔަކުގޮސް ވޭނުން ބާލަން އުޅުން ފޮށިގަނޑު ފޭރިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ފޭރެން މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ތިބީ ހެލްމެޓް އަޅާފައެވެ.

ވޭން ކައިރި ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު އެމީހުން އެ ފައިސާ ފޮށި ނެގީ ވޭން ތެރޭ އިން އަންހެނަކު އެ ވޭނުން ނެރެފައެވެ. ފޮށިގަނޑު ނަގައިގެން ގެންދަން އުޅެނިކޮށް އެމީހާ ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ބޭންކް އޮފް ސިލޯން އިމާރާތުން ނުކުތް ސެކިއުރިޓީގާޑު ފޭރޭ މީހުންގެ އަތުން ފޮށިގަނޑު އަތުލާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ރޫޓްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްވެސް ފައިސާ ފޮށިގަނޑު ރައްކާތެރިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ. ވީޑިއޯގައި ފޭރެން އުޅުނު މީހުން ދުވެފަގޮސް ފިލަން އުޅުމުން އެމީހުންގެ ފަހަތުން މީހަކު ދުއްވައިގަންނަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމެއް ފުލުހުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މި މައްސަލަ ދަނީ ތަހުޤީގު ކުރަމުންކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.