ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ކޮވިޑް-19 ފިޔަވަތީގެ ހާލަތު

ފިޔަވަތިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ އަދަދު 38ށް

  • ފިޔަވަތިން ކުދިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ 30 ގައި ފިޔަވަތީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން
  • ފިޔަވަތިން މިހާތަނަށް އައިއިރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 18 ކުޑަކުދިންނާއި އެތާންގައި މަސައްކަތްކުރާ 20 ސްޓާފެއް
  • ފިޔަވަތީގައި ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 80 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 23:55 | 2,500

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތި - ފިޔަވަތި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ފިޔަވަތިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ އަދަދު 38ށް އަރައިފި އެވެ.

ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ(އެޗްއީއޯސީ)ން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ ފިޔަވަތިން މިހާތަނަށް އައިއިރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 18 ކުޑަކުދިންނާއި އެތާންގައި މަސައްކަތްކުރާ 20 ސްޓާފަކު ކަމަށެވެ.

އެތަނުން ހުކުރު ދުވަހު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ދެ މީހުންނަކީ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހުންކަމަށާއި މި ދެ މީހުންގެ ފުށުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ ސާމްޕަލް ނެގީކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފިޔަވަތީގައި ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 80 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިމީހުންގެ ތެރެއިން ރިލީޒިންގ ސާމްޕަލް ނަގަންޖެހޭ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގަމުންދާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިޔަވަތިން ކުދިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ 30 ގައި ފިޔަވަތީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއް، ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުރުމާއި ގުޅިގެން ފްލޫ ކްލިނިކްއަށް ދައްކާ ޓެސްޓް ކުރުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފޮޒިޓިވް ވުމުންނެވެ. އެފަރާތަކީ 10 އަހަރާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުދިން ބަހައްޓާފައިވާ ފަންގިފިލާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއް ކަމުން އެ ފަންގިފިލާގެ ކުދިން ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ކުދިން ވަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އަދި ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ފިޔަވަތި އަކީ ގިނަ ކުދިން އެތަނެއްގައި ތިބޭ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިތަނެއް ކަމުގައިވުމުން، އެޗްޕީއޭ އަދި އެޗްއީއޯސީއިން ވަނީ ކުދިންގެ ސިއްޚީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެ ސަރވިސްއަށް އިރުޝާދު ދީފައި ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އަދި މި އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި ސަރވިސްއިން ވަނީ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކާއި މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށްފަހު، ކަރަންޓީން ކުރެވުނު ފަންގިފިލާގައި ހިމެނޭ 26 ކުދިން ކެއަރވޯކަރުންނާއި އެކު އިތުރު ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެތަނަކީ 3 ފަންގިފިލާއަށް ހުރި 12 ކޮޓަރި ހިމެނޭ ތަނަކަށް ވެފައި، ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެކަން ޔަޤީންކޮށްދޭ ކަމަށާއި އަދި ކުދިންގެ ތަޢުލީމީ ކަންކަންވެސް އެތަނުގައި ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ފިޔަވަތީގައި ތިބި ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އެ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.