ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ދޮންދީނީގެ އާބާދީ ހިމާުޔަތް ކުރުން

ދޮންދީނީ އާބާދީއަށް ގެއްލުން ވާތީ ކާޅު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  • މި ދުވަސް ވަރު ކާޅު ވަރަށް ގިނަ
  • ނޭޗަރ ޕާކުގައި ހުންނަ މާކަނާގެ ހާލިތަކަށް ވެސް ދަނީ ގެއްލުން ދެމުން
  • ކާޅުގެ އުދަނގޫ ބޮޑުވެ ދޮންދީނީގެ އާބާދީއަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 12:17 | 8,228

ކާޅެއް، މިއީ އެއްވެސް އިރަކު އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އެއްޗެއް ނޫން - ދަ ޓައިމްސް އޮފް އައްޑޫ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ދޮންދީނީ އާބާދީއަށް ކާޅުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވެ، ނަސްލު ނެތި ހިނގައި ދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ވާތީ ކާޅުތައް ނައްތާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގު ވިދާޅުވީ ކާޅަނީ އެއްވެސް އިރަކު އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ވަކި ދުވަސް ވަރަކަށް އަންނަ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ދުވަސް ވަރު އައްޑޫގައި ކާޅު ވަރަށް ގިނަކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ޕެސްޓް ނައްލާތުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމްއެންޑީއެފުން ފަށާފައިވާ ކަަމަށެވެ. ދާ އަޅައިގެން ނުވަތަ ބަޑި ޖަހައިގެން ނަމަވެސް، މި މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ކާޅުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ ދޮންދީނީގެ އާބާދީއަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވާ އިރު، މިހާރު އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކާޅު އުޅޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާކަނާގެ ހާލިތަކަށް ހަމަލާދީ ބިސްތައް ބޯކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ކާޅުތައް ފޮނުވާލުން ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ އެހެނިހެން ދިރޭ ތަކެތީގެ ހިމާޔަތަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުތަކަށް ވެސް ގެއްލުން ވަމުން ދާކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އައްޑޫގައި ކާޅު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވަނީ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއެކުއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކާޅަކީ އައްޑޫގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި އުޅޭ ބާވަތުގެ ދޫންޏަކަށް ނުވާތީ، އޭގެ ސަބަބުން އުނދަގުލަކަށް ވާނަމަ އެއީ ޕެސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.