އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ތުޅާދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް

ތުޅާދޫގައި ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބުން ފަރާތްތައް އިއުލާން ކޮށްފި

  • އެ ލިސްޓް ސައްހަކަމަށް ވަނީ ފާސްކުރެވިފައިވޭ
  • މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީފައިވޭ
  • 50 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ޖުމްލަ 314 ފަރާތަކުން ވަނީ ފޯމް ހުށައަޅާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 07:58 | 5,974

ބ.ތުޅާދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ބ. ތުޅާދޫން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާއްމު ކޮށްފިއެވެ.

ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގް ޔުނިޓުތަކުގެ ތެރެއިން 50 ޔުނިޓް ކަށަވަރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް، ކައުންސިލްގެ ގޯތި ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 136 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން 2020 އޮކްޓޯބަރ 23 ވަނަ ދުވަހު ފައިނަލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ލިސްޓް ކައުންސިލުން ފާސް ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބޭ މީހުން ހޮވާފައި ވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޝަރުތުތަކާއި އެއް ގޮތަށް، މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ލިސްޓަކީ ސައްހަ ލިިސްޓެއް ކަމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، 50 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ޖުމްލަ 314 ފަރާތަކުން ވަނީ ފޯމް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. އެ ރަށުގައި ޖުމްލަ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ވަނީ އިމާރާތް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.