އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ހެލްތް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ނަސީމް

ހެލްތް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ނަސީމް!

  • ދައުލަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން މަތީ ފަންތީގެ މަގާމުތައް ފުރުއްވާ ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް
  • ނަސީމް މި މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައި މިވަނީ އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން
  • އަހުމަދު ނަސީމު ކުރިން ހުންނެވީ މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސްގެ މަގާމުގައި

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 16:18 | 13,860

ހެންވޭރު ހިކިފިނިފެންމާގެ، އަހުމަދު ނަސީމް (ފައިލް ފޮޓޯ) - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތްގެ މަގާމަށް، ހެންވޭރު ހިކިފިނިފެންމާގެ، އަހުމަދު ނަސީމް (ކެރަފާ ނަސީމް) އިސްކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ.

އަހުމަދު ނަސީމު ކުރިން ހުންނެވީ މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސްގެ މަގާމުގައެވެ.

އަހުމަދު ނަސީމަކީ ދައުލަށް އެކި ދާއިރާތަކުން މަތީ ފަންތީގެ މަގާމުތައް ފުރުއްވާ ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ނަސީމު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ނިންމާފައިމިވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ އަމީން އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަމީން ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާކަން ހާމަކުރައްވާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާފައިވާއިރު، އަމީންގެ އިސްތިއުފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ހަރަދުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އާންމުކުރި ހިސާބުންނެވެ.

އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމީންއަށް އަމާޒުވެ، އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް 24 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު ވައްދާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ދުބާއީގެ އެގްޒިކިއުޓަރސް ކުންފުނިން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ނިންމާ، ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވިއެވެ. ނަމަވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ އަންބުރާ ފޮނުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭސީސީން ބުނެފައިވަނީ ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވީ ހެކި ހުރުމުން ކަމަށާއި، މިހާރު އެމައްސަލަ އަލުން މުރާޖައާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.