ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ކޮރެއާގައި ވެކްސިން ޖެހި ބަޔަކު މަރުވުން

ސައުތު ކޮރެއާގައި ފްލޫ ވެކްސިން ޖެހި ބައެއް މީހުން މަރުވަނީ

  • މި ފްލޫ ވެކްސިން ޖަހަމުން އަންނަނީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން
  • މިހާތަނަށް ނުވަ މީހަކު މަަރުވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
  • މިހާތަނަށް 8.36 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހައިފައިވޭ
  • މީހުން މަރުވީ ފްލޫ ވެކްސިން ޖަހައިގެން ކަަމަށް ނުބެލެވޭ: ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތައް

ކ. މާލެ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 18:25 | 23,573

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިން - ރޮއިޓަރސް

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ފްލޫ ވެކްސިން ޖެހި ނުވަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި ވެސް ފްލޫ ވެކްސިން ޖެހި ނުވަ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދިފައި ވާއިރު، ކޮރެއާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މި ވެކްސިން ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަަމަށް ވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް ވެކްސިން ޖެހި ފަސް މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު، އެ ގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނީ މީހުން މަރުވާ ސަބަބު ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގު މިހާރު ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ބަލާއިރު މީހުން މަރުވުމަށް ދިމާ ވަނީ ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށް ބުނެވި ދާނެ ކަމަށް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކޮރެއާގެ ހެލްތު އޮފިސަރެއް ކަމުގައިވާ ކިމް ޔޫންގް ޔޮން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރެވެމުން އަންނަ ތަހުގީގުން ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މަރުވެފައި ވަނީ ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި، މިކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކޮރެއާގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ އޮފިޝަލަކު ބުނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި އެކު މިހާތަނަށް 8.36 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.