އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ތުޅާދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް

ތުޅާދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރާ އުސޫލުގެ ޑްރާފްޓަށް ހިޔާލު ހުށައަޅަން ހުޅުވާލައިފި

  • މިއުސޫލަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ބޭނުންވޭ
  • މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ހިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ
  • އޮކްޓޯބަރ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހިޔާލު ހުށަހެޅަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 23:58 | 3,427

ބ.ތުޅާދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ބ.ތުޅާދޫގައި މިހާރު އިމާރާތް ކުރަމުންދާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ޑްރާފްޓް އުސޫލަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ "ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔަސަތުގެ ދަށުން އިމާރާތް ކުރާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާއި ޝަރުތުގެ ޑްރާފްޓް އާއްމު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ މި އުސޫލަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ހިޔާލު ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ހިޔާލު ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމުން 2020 އޮކްޓޯބަރ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހިޔާލު ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި [email protected] އަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ހިޔާލު ވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.