ބުރާސްފަތި 28 ޖެނުއަރީ 2021
10 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 14
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:19
އިޝާ 19:34
މެސީ ހޯދުމަށް ސިޓީން ކުރާ މަސައްކަތް

މެސީ ހޯދުމަށް ޖެނުއަރީ މަހު ސިޓީން ހުށަހަޅާނީ 15 މިލިޔަން ޕައުންޑް

  • މީގެ ކުރިން ކުލަބު ދޫކޮށްލަން މެސީ ނިންމި ނަމަވެސް، ފަހުން ވަނީ ކުލަބުގައި މަޑަުކޮށްފައި
  • ބާސާ ދޫކޮށް މެސީ ބަދަލުވާން ބޭނުންވީ ސިޓީއަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
  • ޖެނުއަރީ މަހު ބާސާއިން މެސީ ވިއްކާނުލައިފިނަމަ، ހޫނު މޫސުމުގައި މެސީއަށް ހިލޭ ކުލަބު ބަދަލުކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 19 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 17:26 | 19,067

ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކުރިއަށް އޮތް ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ ހޯދުމަށް 15 މިލިޔަން ޕައުންޑް ހުށަހަޅަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މި ނިމުނު ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މެސީ ވަނީ ބާސާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައި، އެކަން އެ ކުލަބުގެ މެނޭޖުމަންޓަށް އަންގާފައެވެ. ބާސާއާއެކު މެސީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އަންނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ހަމަވަން އޮތްއިރު، މިހާރު އޮތް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން މެސީ ގެންދަން ބޭނުންވާ ކުލަބަކުން، އެއްބަސްވުން އުވާލަން 700 މިލިޔަން ޔޫރޯ ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މެސީ ވަނީ އެއްބަސްވުން ބަދަލުކޮށް، ހިލޭ އެ ކުލަބު ދޫކޮށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދެފައެވެ.

އެކަމަކު މެސީގެ އެއްބަސްވުމަށް ލުއި ދިނުމަށް ބާސާގެ މެނޭޖުމަންޓުން އެއްބަސްނުވުމާ ގުޅިގެން، މެސީ ވަނީ އޭނާގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް މި ސީޒަނުގައި ބާސާގައި މަޑުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ބާސާ ދޫކޮށްލަން މެސީ ނިންމުމާއެކު، މި ނިމުނު ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ސިޓީން ވަނީ މެސީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި ސިޓީއަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މެސީ އޭނާއަށް ކުރިން އިރުޝާދުދިން އަދި މިހާރު ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާއާ މަޝްވަރާކުރި ކަމަށްވެސް އޭރު ރިޕޯޓުކުރިއެވެ.

ދާދި ފަހުން އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރި ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ބާސާއާއެކު މެސީ ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން ހަމަވާނެތީ، ޖެނުއަރީ މަހު ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ސިޓީން ބާސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 15 މިލިޔަން ޕައުންޑެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ މަހު ބާސާއިން އެ ބިޑް ގަބޫލުނުކޮށްފި ނަމަ، ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ހޫނު މޫސުމުގައި މެސީ ސިޓީއާ ގުޅޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 33 އަހަރުގެ މެސީ އަންނަ އަހަރު ބާސާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މެސީގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން ބާސާއިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ބާސާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއޫގެ ދައުރުގައި މެސީ ބާސާގެ އެއްބަސްވުން އާނުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މެސީ ހޯދުމަށް ޖެނުއަރީ މަހު ސިޓީން 15 މިލިޔަން ޕައުންޑް ހުށަހަޅާއިރު، ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސިޓީގެ ޗީފް ފުޓްބޯލް އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރު އޮމަރު ބެރަޑާ ބުނީ މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ކުލަބަކުންވެސް އޭނާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިޓީންވެސް އޭނާ ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށާއި، މެސީގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ މާލީ ގާބިލުކަން އެ ކުލަބުގައި އެބަހުރި ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބާސާގެ ސީނިއާ ޓީމުން 2004 ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރު ފެށި މެސީއަކީ ބާސާގެ ތާރީޚުގައި އެޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 634 ލަނޑު މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ބާސާއާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު 10 ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު ހޯދާފައި ވާއިރު، މެސީ ވަނީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ބަލޮންޑޯ އެވޯޑް ހަ ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. މެސީ އަކީ މި އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.