ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ވަކީލުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ބަރ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް، 227 ވަކީލުން ހުވާ ކޮށްފި

  • ހުވާ ލައިދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް
  • އެ ވަކީލުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ވަނީ މަރުޙަބާ ކިޔާފަ
  • އިލްމު އިތުރު ކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިލްތިމާސް ކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 12:05 | 3,791

ވަކީލުން ހުވާ ކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވާރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް

ބަރ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަށް ފަހު 227 ވަކީލުން ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވާރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ވަކީލުންނަށް ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ހުވާ ކުރެއްވި 227 ވަކީލުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަރ ކައުންސިލުން ވަނީ މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާންއެވެ. އެގޮތުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަނީ އަލަށް ޙުވާ ކުރެއްވި ވަކީލުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި، ދާއިރާ އިން ދިރާސާ ކުރުމާއި، އިލްމު އިތުރު ކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

އަލަށް ހުވާ ކުރެއްވި ވަކީލުންނަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށްފަހު ހުވާ ނުކުރެވި ތިބި ވަކީލުން 1 މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ގޮތަށް ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމާއެކު، އެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ވަކީލުންނެވެ.

މި އިސްލާޙުގައި ވާ ގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކޮށް، ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި އައު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމަށްފަހު ބަރ ކައުންސިލުން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ބަރ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުން ވަނީ ލާޒިމުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.