ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ހުޅުމާލޭ ޓްރެކް ސާފު ކުރުން

މެންބަރު ނިޔާޒްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ހުޅުމާލޭ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

  • މިއީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޙަރަކާތެއް
  • އާންމުންގެ އެއްބާރުލުން ވެސް ލިބިގެން ދިޔަ
  • މިއީ ހުޅުމާލޭ ޓްރެކަށް މޫދަށް އެރެން އަންނަ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެއް

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 15:46 | 4,187

މެންބަރު ނިޔާޒްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ހުޅުމާލޭ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ސާފު ކުރަނީ - ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ހައުސިންގ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގާތައް ނަގާ ސާފުކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޙަރަކާތާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ، މިއީ ހުޅުމާލޭ ޓްރެކަށް މޫދަށް އެރެން އަންނަ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންގެ އެދުމެއް ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، އެހެން ސަރަހައްދު ތަކުގައި ވެސް މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވިސްނަވާ ކަމަށާއި، އަދި ބީޗު ސަރައްޙައްދުގައިވާ ކުނިތައް ނަގާ އެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ވިސްނުން ވެސް އެބަ ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މި ވަގުތަށް ޓްރެކް ސަރަހައްދު އެކަނި ސާފުކުރި ނަމަވެސް، ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުތައް ވެސް ސާފު ކުރާނެ ކަމަށް މެންބަރ އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ބިޒްނެސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް، މާކެޓިންގ އެންޑް ސޭލްސް އަރީން އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، މި މަސައްކަތައް ނުހަނު ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ދިޔަކަމަށެވެ. އަދި އާންމުންގެ އެއްބާރުލުން ވެސް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރެވިގެން ދަނީ އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ އިރުޝާދުތަކުގެ މަތިން ކަމަށާއި، މޫދުން ނަގާފައިވަނީ ވެސް ހަމައެކަނި މަރުވެފައި ހުރި ގާތައް އެކަނި ކަމަށްވެސް އަރީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.