ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ހަމްނާ އަޙްމަދު

އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން، ހަމްނާގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒު

  • ފެތުމުގެ ތެރެއަށް ހަމްނާއަށް ވަދެވުނީ އިންޑިއާގައި އޭނާ ކިޔަވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި
  • 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ގައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހަމްނާ ވަނީ ހޯދާފައި
  • ހަމްނާ ވަނީ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 14 މިލި ސިކުންތުގެ ރިކޯޑަކާ ކައިރިކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 22:44 | 8,958

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ތެރެއިން ފެތުންތެރިޔާ ހަމްނާ އަޙްމަދު - އެމްއޯސީ

އުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރުގެ ހަމްނާ އަޙްމަދަކީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފެތުންތެރިއެކެވެ. އޭނާގެ ހުނަރަށް ތާރީފު ނުކުރާނެ ކޯޗެއް ނުހުންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ހަމްނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ފެތުމުގެ ކުރިމަގޭ ބުނުމުން ދޮގަކަށް ނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ހަގު އުމުރުގައި އޭނާ ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް މިކަމަށް ހެކިވާނެއެވެ.

ފެތުމުގެ ތެރެއަށް ހަމްނާއަށް ވަދެވުނީ އިންޑިއާގައި އޭނާ ކިޔަވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ސްކޫލުގައި ފެތުން ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުން ހަމްނާއަށް ފަތަން ދަސްކުރަން މަޖުބޫރުވުމުންނެވެ. އެއާއެކު ފަތަން ދަސްކޮށް، ސްކޫލުން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ހަމްނާ ފެށިއެވެ. އަދި ހަމްނާގެ ހުނަރު ފެނި، އޭނާ ކިޔަވަމުން އައި ސްކޫލުން ސްޓޭޓް މުބާރާތެއްގައި ހަމްނާ ބައިވެރިކުރުވިއެވެ. އެ މުބާރާތް ހަމްނާ ނިންމާލީ ރިހި މެޑެއްޔާއެކުގައެވެ. އެ މުބާރާތުން ލިބުނު ކާމިޔާބީއަކީ ހަމްނާ ފެތުމުގެ ތެރެއަށް ވައްދައިދިން ދޮރެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ހަމްނާ ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރާ ގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހަމްނާ ދެކޭގޮތުގައި އޭނާ މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ގައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ ލިބުން އެއީ އޭނާގެ ކާމިޔާބީ ލިސްޓުގެ އެންމެ އުހުގައި ހޯދި ކާމިޔާބީ ކަމަށް ހަމްނާ ދެކެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ފެތުމުގެ ޓީމު: ހަމްނާ ވަނީ މި ގޭމްސްގައި 14 މިލި ސިކުންތުގެ ރިކޯޑަކާ ކައިރިކޮށްފައި

މިހާ ހިސާބަށް އައިރު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ހަމްނާ ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ކޯޗުން ވެދިން އެހީ ހަމްނާ ފާހަގަކުރެއެވެ. ހަމްނާ ބުނީ ކޯޗުން އޭނާއަށް އެހީ ނުވިނަމަ އޭނާ މިހާރު ހުރި ހިސާބަށް ނާދެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަމްނާގެ އާއިލާ އަކީ އޭނާ މިހާ ހިސާބަށް އައުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ބައެކެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ އިތުރުން އާއިލާގެ އެހެން މެމްބަރުން ވެދިން އެހީ ހަމްނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވަމުން އަންނަ އެހީ ހަމްނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ފެތުމުން އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމަކީ ހަމްނާ ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެކެވެ. އެގޮތުން އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ހަމްނާ ބޭނުންވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ މިހާރު ހަދާފައިވާ ރިކޯޑުތައް މުގުރާ، އައު ރިކޯޑުތައް ހެދުމަކީ އޭނާގެ އުންމީދެކެވެ. އަދި މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒެއްގެ ގޮތުގައި އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ހަދައި، އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަމްނާ ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އޮލިމްޕިކްސްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ސްކޮލާޝިޕް ހޯދުމަކީ އޭނާގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ފެތުމުގައި މިހާތަނަށް ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ކިތަންމެ ދުވަހެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ހަމްނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ހަމްނާ ބުނީ 200 މީޓަރު "ބެކްސްޓްރޯކް" ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވި މުބާރާތަކީ ހަނދާނުން ނުފިލާނެ މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލުގައި ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 14 މިލި ސިކުންތުގެ ރިކޯޑަކާ ކައިރިވި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ރިކޯޑު ހެދިފައި ނުވުން އެއީ ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. ހަމްނާ ބުނީ ފެތުމުގައި 14 މިލި ސިކުންތަކީވެސް ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.