ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ހަޒާޑަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވުން

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހަޒާޑަށް ކްލަސިކޯ މެޗު ގެއްލިދާނެ: ޒިދާން

  • އެންމެ ފަހުން ހަޒާޑަށް އަނިޔާވީ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ ކަނާތު ފަޔަށް
  • އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ އެންމެ އަވަހަށްވެސް ހަޒާޑަށް ކުޅެވޭނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:08 | 3,178

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމް ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމް ތަރި އެޑެން ހަޒާޑަށް ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެލް ކްލަސިކޯ މެޗުގައި ނުކުޅެވިދާނެ ކަމަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސާ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

ހަޒާޑް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވީ މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ލީގުގައި ވަޔަޑޮލިޑާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިންނެވެ. އެ މެޗުގެ ކުރިން ހަޒާޑުގެ ކަނާތު ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މަސް ދުވަސް ވަންދެން ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ހަޒާޑަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައިވެސް ގިނަ މެޗުތަކެއް ގެއްލުނުއިރު، ކުޅުނު 22 މެޗުގައި ޖެހުނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ.

ދާދި ފަހުން ޒިދާން ބުނީ ހަޒާޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއިން ސަލާމްތްވެ ބާސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އޭނާއަށް ނުކުޅެވިދާނެ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކޯޗުކަށްހުރެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއް އަނިޔާގައި ހުއްޓައި ނުކުޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަޒާޑުގެ އަނިޔާގެ ރިކަވަރީ އަވަސް ކުރުމަށް ރެއާލުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ރިކަވަރީއަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުމަކީ އޭނާ ގެންގުޅޭ ފިލޯސޮފީ ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

ޒިދާން އިތުރަށް ބުނީ ހަޒާޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ އެންމެ އަވަހަށްވެސް ކުޅެވޭނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ އަނިޔާ ހީކުރި ވަރަށްވުރެ އަވަހަށް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހަޒާޑަށް އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ފައިގެ ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާ ގުޅިގެން އޭނާ އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ކުރިއެވެ.

ޗެލްސީގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ހަޒާޑް ރެއާލަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ ބޮޑު ޓްރާންސްފާ ފީއަކަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެކަމަކު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އޭނާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ހަޒާޑުގެ ފަރާތުން ފެންނަ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް މީޑިއާއިން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އެ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މި ފަހަރުގެ ޕްރީ-ސީޒަނަށް ޓީމާ ގުޅުނުއިރު ހަޒާޑުގެ ބަރުދަން ހުރީ އާންމުކޮށް ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ މަތީގައި ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ވާހަކަތައް ދެކެވުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.