ހުކުރު 23 އޮކްޓޯބަރ 2020
06 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 06
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލުން

ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލުމުން ކޮވިޑްގެ ކޭސްއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ: އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު

  • ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވާލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް ވަނީ ނިމިފައި
  • ވިޔަފާރިވެރިން ތިބީ ތައްޔާރަށް
  • ޚިދުމަތްތައް ދެމުންްދާނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:07 | 2,851

އައްޑޫ ސިޓީ، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން - najphotos.com

ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވާލުމުން ކޮވިޑްގެ ކޭސްއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ނިއު ނޯރމަލް ކަވަރޭޖަށް ދެއްވި އިންޓަވިޔުއެއް ގައި ސޯދިގު ވިދާޅުވީ ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވާލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރިވެރިން ތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ސޯދިގު ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 15ގައި ގެސްޓުހައުސްތައް ހުޅުވާލުމާއެކު ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، ޚިދުމަތްތައް ދެމުންދާނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޯދިގު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިންނަކީ ދަތުރުކޮށްފައި އަންނަ ބައެއްކަމަށްވާއިރު، ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޭސްއެއް ފެނިދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް އަމަލުކުރާނެ ގޮތައް ކަނޑއަޅާ ތައްޔާރު ވެފައިވާ ކަމަށް ސޯދިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައި މިއޮތީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އައުޓް ބްރޭކެއް އަޔަސް އެއަށް އެޓެންޑް ކުރުމަށްޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް ހުރި ވާސީލަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކުއްލިއަކަށް މާބޮޑަށް ކަންތައް ގޯސް ވެއްޖެއްޔާ އޮބި ނޯވެ ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމަ އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ފަރުދީ ޒިންމާ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެއް ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން.

~ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު

ވިޔަފާރިތައް ހިންގަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސޯދިގު ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދު ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެން ނެތް ކަމަށާއި، ރިސޯޓުތަކާއި، ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސޯދިގު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާއިރު، ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.