ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ބާބްރީ މިސްކިތުގެ މައްސަލަ

ހެކި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބާބްރީ މިސްކިތް މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރި ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރުން ސަލާމަތް ވެއްޖެ

  • މިސްކިތް ތަޅާލާފައިވަނީ ހަރުކަށި ހިންދޫންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެގެން 1992 ވަނަ އަހަރު
  • އިންޑިއާގެ ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ބާބްރީ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރި ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރުންގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތް ކަމަށް

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 00:57 | 3,404

އިންޑިއާގެ އަޔޯދިޔާގައި ހުންނަ ބާބްރީ މިސްކިތް - އަލްޖަޒީރާ

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން އިންޑިއާގެ އަޔޯދިޔާގައި ހުންނަ ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލި މައްސަލާގައި ބީޖޭޕީގެ ތިން ލީޑަރެއްގެ މައްޗަށް އިންޑިއާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރި ދައުވާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމާފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ އަޔޯދިއާގައި ހުރި ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލާފައިވަނީ ހަރުކަށި ހިންދޫންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެގެން 1992 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ހިންދޫން 16 ވަނަ ގަރުނުގެ ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލީ އެތަނަކީ އެމީހުންގެ ކަލާންގެއެއް އުފަންވީ ތަނެއް ކަމަށް ބުނުމުގެ އިތުރުން އެތަނުގައި ކުރިން ހުރީ ފައްޅިއެއް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ބާބްރީ މިސްކިތުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަލުން ހިންގުމަށް އަންގާފައިވަނީ 1993 އަހަރު ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ލާލް ކްރިޝްނާ އަދުވާނީ، މުރުލީ މަނޯހަރު ޖޯޝީ، އުމާ ބާރްތީ އާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭރު އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ކަލިޔަން ސިންގް މައްޗަށްވެސް ދައުވާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަކީ މިވަގުތު ރާޖަސްތާނުގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށްވާތީ، ކަލިޔަންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން އަންގާފައިވަނީ ގަވަރުނަރުގެ ދައުރު ހަމަވުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.