އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު

ނޮޅިވަރަމްގެ މޮނިޓަރިންގ އުވާލައިފި

  • ނޮޅިވަރަމް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:33 | 2,256

ހދ. ނޮޅިވަރަމް - ފޭސްބުކް

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގެ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތު އުވާލައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތު އުވާލާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ގައި ކަމަށެވެ.

ނޮޅިވަރަމްގެ މޮނިޓަރިންގެ ގެ ހާލަތު އުވާލުމުން މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގ ގައި އަތޮޅުތެރެއިން އޮތީ ގދ ހޯނޑެއްދޫ އެކަންޏެވެ. އެރަށުން 45 މީހަކު ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާއި ކޮންޓެކްޓުވި މީހުންގެ އަދަދު 200ށް ވުރެ ގިނައެވެ.

ހދ ނޮޅިވަރަމްގެ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތު އުވާލާފައިވާއިރު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތު ވެސް ވަނީ އުވާލާފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ މިސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ އެރަށުގައި އޮންނަ މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް ކަމުގައިވާ ފާޅު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެބޯޓު ނޮޅިވަރަމަށްވެސް ގޮސްފައިވާތީ ހަމަ އެދުވަހު ނޮޅިވަރަމްވެސް ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ އެދެރަށް މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ގެނެވުނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން ފާޅު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން އަދި އެ ބޯޓުގެ އިތުރު ދެ ފަޅުވެރިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިއަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވުމުގެ ސަބަބުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ މީހެއްވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ސިޓީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މިއާއެކު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5ށް އަރާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަލާމާތް ފެނިގެން ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުންނާއި، ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި މީހަކާއި ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.