އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހައްޔަރުކުރުން

މަނީ ލޯންޑަރިންގ ތުހުމަތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ޝެހެބާޒްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ
  • އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ލާހޯރުގެ ހައިކޯޓުން އޭނާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރަން ދެކޮޅު ހެދުމުން
  • ޝެހެބާޒް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅުން އަންނަނީ މަގުތަކަށް އެއްވެ އިހުތިޖާޖުކުރަމުން

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 03:53 | 4,165

ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޝެހްބާޒް ޝަރީފް - ޓްވިޓަރ

މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގްގެ ރައީސް ޝެހްބާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޝެހްބާޒް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ވެރިރަށް ލަހޯރްގެ ހައިކޯޓު ތެރެއިންނެވެ. ޝެހްބާޒްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަނީލޯންޑަރިންގ އާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކޮށްދޭން ކޯޓުގައި އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ބެލި ދެ ޖަޖުންގެ ބެންޗުން ނިންމާފައިވަނީ ޝެހެބާޒް ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ޝެހްބާޒް ހައްޔަރުކުރުމާ އެކު އިދިކޮޅުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނިކުމެ އިހުތިޖާޖުކުރަން ފަށާފައެވެ. ޝެހްބާޒް އަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފަހު މިހާރު ބޭސް ފަރުވާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، "ފިއްލަވައިގެން" އުޅުއްވާ ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ބޭބޭފުޅެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ހާން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ޕާޓީން މަގުތަކަށް ނިކުންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި މިއާއި ވިދިގެން، މި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅުން އަންނަނީ ތުހުމަތުކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.