ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ހައިކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުން

ހައިކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިސް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

  • 06 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅޭނެ
  • ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި މިހާރުވެސް ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނަށް ވާންޖެހޭ
  • ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެލަވަންސް ލިބޭނެ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 19:15 | 1,982

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) - ޖޭއެސްސީން ވަނީ މި މަޤާމުތަކަށް 06 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުމަށް އެދިފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިސް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާނަމަ، ސުންގަޑީގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން އެކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 06 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން އެކަން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ އީމެއިލް ([email protected])ށް ފޮނުވުމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޖޭއެސްސީން އިތުރަށް ބުނީ، މި ދެ މަޤާމަށް ހުށައެޅުއްވޭނީ އެކޯޓެއްގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި މިހާރުވެސް ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 38،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުގެ އަސާސީ މުސާރަ އަކީ 31،000 ރުފިޔާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް، ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 15،000 އަދި ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 3300 ގެ އިތުރުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެލަވަންސް ލިބޭނެ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި މަޤާމުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޮވާނީ "ކޯޓުތަކަށް އިސް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ޖޭއެސްސީން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.