ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުން

ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގިއިރު ޓްރަކް ދުއްވަން އިނީ 30 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެއް
  • ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
  • ދެމީހުންގެ އަތުގައި ވެސް ލައިސެންސެއް ނެތް

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 04:48 | 5,912

އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓު، ސައިކަލަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި - ޕޮލިސް

ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލެ ރެޑްވޭވް ޓްރަކްއަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 18:00 ޖެހިއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގިއިރު ޓްރަކް ދުއްވަން އިނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި، ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލް ދުއްވި މީހާއަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާތީ އެމީހާ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ މި ދެމީހުންގެ އަތުގައި ވެސް ލައިސެންސް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެކްސިޑެންޓްއާ ގުޅިގެން 22 އަހަރުގެ ޒުވާނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އޭނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އޭނާ ދުއްވި ސައިކަލަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.