އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ލިޔެފައިވާ ހަބަރުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
 
ތެދުދޮގު އޮޅުން ފިލުވުމަށް އމިނިސްޓްރީއަށް ދިޔަރެސް ނޫހުން ގުޅާފައިނުވޭ
 
ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ލިޔެފައިވަނީ ދޮގު މައުލޫމާތު
ކ. މާލެ |
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ދިރާގު

"އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބިޑު ކޮމިޓީ އުވާލުން، ހުޅުމާލެ ޕްރީސްކޫލާއި ގުޅިފައި" ސުރުހީގެ ދަށުން އޮންލައިން ނޫސް ދިޔަރެސްގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއް ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިކަން ކުށްވެރިކޮށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިޔަރެސް ނޫހުގެ ލިޔުމަކީ ސީދާ އެ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ލިޔުމަކަށްވީ ނަމަވެސް މައުލޫމާތުގެ ތެދު ދޮގު އޮޅުން ފިލުވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ދިޔަރެސް ނޫހުން ގުޅާފައި ވެސް ނުވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ ބިޑު ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިޑު ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި އައު ބިޑު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައި ވާނީ އެކަމާ ގުޅިގެން ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ވީހާ ވެސް ޒިންމާދާރުކަން އިސްކޮށް، ސައްހަ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ހަބަރު ގެނެސްދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

"2020 ސެޕްޓެމްބަރ 27 ވީ ދުވަހު ދިޔަރެސް ނޫހުގެ ވެބްސައިޓުގައި "އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބިޑު ކޮމިޓީ އުވާލުން: ހުޅުމާލެ ޕްރީސްކޫލާއި ގުޅިފައި؟" މި ސުރުހީގެ ދަށުން އައިޝަތު ހަނާ ލިޔުއްވާފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. އަދި މި ލިޔުމަކީ މި މިނިސްޓްރީއާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ލިޔުމަކަށް ވީ ނަމަވެސް މ މައުލޫމާތުގެ ތެދުދޮގު އޮޅުން ފިލުވުމަށް މި މިނިސްޓްރީއާ ދިޔަރެސް ނޫހުން ގުޅާފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ."
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅޭގޮތުން ދިޔަރެސް ނޫހުން ދޮގު މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ޚަބަރެއް ޝާއިއު ކޮށްފައިވާއިރު އެ ނޫހުން ވަނީ މިހާރު އެ ޚަބަރު ވެބްސައިޓުން ފޮހެލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved