ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑް-19 އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ހާލަތު

ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް މަދުވުމާއެކު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ވިކްޓޯރިއާގައި ލުއިތައް ދެނީ

  • ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު އެސްޓޭޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 16 މީހުން
  • މީގެކުރިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 700ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެސްޓޭޓުން ވައިރަސް ޖެހިގެން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި
  • ރޭގަނޑު ގަޑީގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއު އުވާލެވޭނެ

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:48 | 2,626

އޮސްޓްރޭލިޔާ - ރޮއިޓަރސް

އޮސްޓްރޭލިޔާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ފެނުނު އެގައުމުިގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސްޓޭޓްކަމުގައިވާ ވިކްޓޯރިއާގައި ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ދަށަށްގޮސްފައިވުމާއެކު ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދޭނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

އެގޮތުން އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ގެންގުޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދޭނެކަމަށް އެގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވިކްޓޯރިއާގައި ކޮވިޑް-19 ގިނަ ބަޔަކަށް ޖެހެން ފެށުމާއެކު އޮގަސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން އެސްޓޭޓް ވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައެވެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު އެސްޓޭޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 16 މީހުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 700ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެ ސްޓޭޓުން ވައިރަސް ޖެހިގެން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެ ސްޓޭޓްގެ ޕްރިމިއަރ ޑެނިއަލް އެންޑްރޫ ވިދާޅުވީ ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އުވާލެވޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރޭގަނޑު ގަޑީގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއު އުވާލެވޭނެކަމަށް ޑެނިއަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިކްޓޯރިއާ ސްޓޭޓުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ނޮވެމްބަރ މަސް ނިމެންދެން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް ދަށަށްދާ ނިސްބަތަށް ބަލާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމަށް މިހާރު އަންނަނީ ވިސްނަމުންނެވެ.

ޑެނިއަލް ވިދާޅުވީ ކުރިން އަންދާޒާކުރި ވަރަށް އަވަހަށް ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ ވައިރަސް އެއްކޮށް ނައްތާލެވުނީ ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިކްޓޯރިއާގައި ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައްމދޭން ނިންމި އެއް ސަބަބަކީ އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ލިބެމުން އަންނަ ގެއްލުންތަކެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ލޮކްޑައުންކުރުމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ އިގްތިޞާދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިގްތިޞާދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާއިރު ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ ނިސްބަތްވަނީ 10 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތިވެފައެވެ.

ވިކްޓޯރިއާ ސްޓޭޓްގެ އިގްތިޞާދު އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި އެ ސްޓޭޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ 127،000 މަސައްކަތްތެރިން އަނބުރާ މަސައްކަތަށް ހޯމަ ދުވަހު ނިކުންނާނެ ކަމަށް އެސްޓޭޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ދެވަނަ ވޭވެއް އެ ގައުމަށް އައުމުން ވަނީ ސަލާމަތްވެފައެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ނިއު ސައުތު ވޭލްސް އިން އާދިއްތަ ދުވަހު އެއްވެސް މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިނުވެއެވެ. މިއީ ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި މިގޮތަށް ރިކޯޑް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގައި މިހާތަނަށް އައިއިރު 27،000 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 872 މީހުން ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.