ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމަށް ރިޒްނާ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  • ރިޒުނާ އަކީ ޖުޑީޝަރީގައި ޝަރުއީ ކޯޓުތައް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ހުންނެވި ކަނބަލެއް
  • ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަދި ސިވިލް ކޯޓުގައި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގެވުމުގައި އުޅުއްވި
  • އެންމެފަހުން ހުންނެވީ ޔޫއެންޑީޕީގެ މަގާމެއްގައި

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 11:02 | 11,048

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މ. ބަނަފްސާވިލާ، އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ - ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ޗީފް ޖުޑިޝަރީ އެޑްމިނިސްޓަރޭޓަރގެ މަގާމަށް މ. ބަނަފްސާވިލާ، އާއިޝަތު ރިޒުނާ އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމަށް ރިޒުނާ އައްޔަން ކުރެއްވުމާއެކު، އެ މަގާމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރަށް ވަނީ މަގާމު ގެއްލިފައެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅިގެން، ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ، ޑީޖޭއޭ ވަނީ ޖޭއެސްސީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓާރޭޓަރގެ މަގާމަށް ނަޒީރު އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުގައި ޑީޖޭއޭ އޮތް އިރު، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމުގައި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲދީދީ ހުންނެވި ދުވަސްވަރުއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ރިޒުނާއަކީ، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ކަނބަލެކެވެ. އެގޮތުން، މީގެކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގަ އާއި ސިވިލް ކޯޓުގައި، ޑީޖޭއޭގައި އުޅުއްވިއެވެ. ޖޭއެސްސީގެ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓަރޭޓަރގެ މަގާމަށް ރިޒުނާ އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އެންމެފަހުން ހުންނެވީ ޔޫއެންޑީޕީގެ ގުޑް ގަވަރނާސްގެ ކަންޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓިވްގެ މަގާމުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމަކީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އައްޔަން ކުރެވޭ މަގާމެކެވެ. މުސާރައަކީ، 47،500 ރުފިޔާއެވެ. ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.