ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުން

ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އަލާމާތްތައް ހުރި އިތުރު 11 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައިފި

  • ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ދަތުރުކުރި ބޯޓު ބަނދަރު ކޮށްފައިވޭ
  • ނޮޅިވަރަމުން 2 މީހަކު ވަނީ ކޮންޓެކްޓްވެފައި

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 00:30 | 3,383

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި؛ އެރަށުން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވީ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެެރިއެއް - ޓްވިޓަރ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީން އިތުރު 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ 11 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުއްޓާ ނޮޅިވަރަން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލާފައިވަނީ އެ ދެރަށަށް ދިޔަ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމުން އޭނާ ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާތަނަށް ބޯޓުގެ އިތުރު 10 މީހުން ޓެސްޓްކޮށް އޭގެ ތެރެއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އިތުރު 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށިން ޖުމްލަ 11 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، ނޮޅިވަރަމަށް މި ބޯޓް ޖައްސާފައިވާތީ އެރަށުގެ 2 މީހަކު ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފާޅު ނަކަމަށް ކިޔާ ބޯޓެއް. މި 3 ކޭސްއާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތި މި 2 ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވަނީ. މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައި ވަނީ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަދި ހދ. ނޮޅިވަރަން. ހޯނޑެއްދޫއަށް ބަލާލާ އިރުގައި އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވޭ. އެ ރަށުން ނެގުނު އިތުރު 4 ސާމްޕަލެއް މާލެ ގެނެސް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. ހޯނޑެއްދޫގައި އަދިވެސް ހޯމް ވިޒިޓްތައް ހެދެމުން އެބަދޭ. މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 75 ގެއަކަށް ހޯމް ވިޒިޓް ކުރެވި ސާމްޕަލް ނެގުނު 4 މީހުންނަކީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހުން،

~ އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު

ކުޅުދުއްފުށީ ފާޅު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިއެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، ފަޅުވެރިއާއެކު އިތުރު 3 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެއީ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކައި އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓް ކުރެވުނު 3 މީހުންނެވެ. ހޯނޑެއްދޫއަށް ބަލާ އިރު، އެރަށުގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 11 މީހަކު އެބަތިއްބެވެ. އަދި އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 33 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.