އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ހިތަދޫ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް

ހިތަދޫ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓު މަރާމާތުކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި

  • މިއީ ފާއިތިވުދިޔަ 20 އަހަރު ތެރޭ އެ ކޯޓު މަރާމާތު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • ކޯޓު މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ އިސް ނެގުމަކަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން

ކ. މާލެ | 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 16:17 | 2,315

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓު - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓު މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިއީ ފާއިތިވުދިޔަ 20 އަހަރު ތެރޭ އެ ކޯޓު މަރާމާތު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ނުކުޅެވޭ ވަރަށް އެ ކޯޓުގެ ހާލަތު ދަށްވެފައި ވަނިކޮށް، ކޯޓު މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ އިސް ނެގުމަކަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިންނެވެ.

އެ ކޯޓު މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވުނުކަން ހާމަކުރައްވާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ހުކުރު ދުވަހު ކުރެވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހިތަދޫގައި ބާސްކެޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނުހަނު ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއެކު 20 އަހަރަށްފަހު އެ ކޯޓު އަލުން މަރާމާތު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޯޓު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވި ކުލަ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ހަދިޔާކުރީ މާޒިޔާ ޓްރޭޑާސްއިންކަން ވަޒީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނަކަ ބްރާންޗާއި، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން ރީޖަނުގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު އަދި ފަރުދީ ގޮތުން އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ހިތަދޫ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓު އަލުން ހުޅުވުމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔަތެއް ބޭއްވިއިރު، ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުން ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަޒީރު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވަނީ އެކުވެރިކަމުގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހިތަދޫ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓު މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވިއިރު، އެ ވުޒާރާއިން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރު ފެސިލިޓީތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުމުގެ އިތުރަށް، ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކާއި، އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓާއި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.