އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
މެސީ ނުރުހުން ފާޅުކުރުން

މެސީގެ ނުރުހުން އަނެއްކާވެސް ބާސާގެ މެނޭޖުމަންޓަށް

  • މެސީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރީ ސުއަރޭޒަށް ބާސާއިން ހެދި ގޮތުން
  • މެސީ އަންނަނީ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ބާސާގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއޫގެ މެނޭޖުމަންޓަށް ފާޑު ކިޔަމުން

ކ. މާލެ | 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 14:44 | 11,062

ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެކުގައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބާސެލޯނާއިން އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވިއްކާލިއިރު ކަންތައްތައް ކުރިގޮތާ ގުޅިގެން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ބާސާއިން އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ސުއަރޭޒް ވިއްކާލަން އަމާޒުހިފީ ސުއަރޭޒްގެ އުމުރު ދޮށިވުމާއި، އެޓީމުގެ އައު ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަންގެ ޕްލޭނުގައި ސުއަރޭޒް ނުހިމެނޭތީ ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު ސުއަރޭޒަށް ބާސާއިން ފުރުސަތެއް ނެތްކަން އެންގީ ފޯން ކޯލަކުން ކޫމަން ކަމަށާއި، ކުލަބުގެ މެނޭޖުމަންޓުގެ ފަރާތުން ސުއަރޭޒާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން މި ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައި، ފަހުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރި މެސީ އަންނަނީ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ބާސާގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއޫގެ މެނޭޖުމަންޓަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

ސުއަރޭޒް ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން މެސީ އިންސްޓަގްރާމުގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުލަބު ދޫކޮށްލިއިރު ސުއަރޭޒަށް ހައްގުވާ ވަރުގެ މަސައްކަތެއް ބާސާއިން އޭނާއަށް ކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި ބާސާއިން ސުއަރޭޒް ބޭރުކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ޕޯސްޓުގައި މެސީއާ އެއްކޮޅަށް ބާސާގެ ކުރީގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ އާއި ޑެނީ އަލްވެސްވެސް ވަނީ ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ގުޅުމަށްފަހު

ސުއަރޭޒް ބާސާ ދޫކޮށް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަދަލުވީ ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ސުއަރޭޒްގެ ސޮއި ހޯދުމަށް އެތުލެޓިކޯއިން ބާސާއަށް ހަ މިލިޔަން ޔޫރޯ ދައްކާނެއެވެ.

އެތުލެޓިކޯއިން ސުއަރޭޒްގެ ސޮއި ހޯދިއިރު، މީގެ ކުރިން ސުއަރޭޒް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރީ ޔުވެންޓަސްއިންނެވެ. ސުއަރޭޒް ޔުވެންޓަސްއާއެކު ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން ނިންމި ކަމަށް މީގެ ކުރިން ރިޕޯޓުކުރި ނަމަވެސް، އެ ޑީލް ހުއްޓުނީ ސުއަރޭޒަށް އިޓަލީގެ ރަށްވެހިކަން ނުލިބުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެއާއެކު ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ ލޯނު އުސޫލުން އެތުލެޓިކޯއަށް ކުޅެމުން އައި ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާގެ ސޮއި ހޯދާފައެވެ.

ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް 2014 ވަނަ އަހަރު 65 މިލިޔަން ޕައުންޑަށް ބާސާއާ ގުޅުނު ފޯވާޑް ހަ ސީޒަނަށްފަހު އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލިއިރު، އޭނާ ވަނީ ބާސާއާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ސުއަރޭޒް ބާސާއަށް ކުޅެދިން 283 މެޗުގައި 198 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ އަކީ ބާސާގެ ތާރީޚުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އަދި ސުއަރޭޒް ވަނީ ބާސާއާއެކު 13 ތަށި އުފުލާލާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެއް ފަހަރު ހިމެނެއެވެ.

ސުއަރޭޒަކީ މި ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސާ ދޫކޮށްލި ފަސްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މީގެ ކުރިން ބާސާއިން ވަނީ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު އާތޫރް މެލޯ އާއި، ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު އިވާން ރަކިޓިޗާއި، ޗިލީގެ މިޑްފީލްޑަރު އާޓޫރޯ ވިޑާލް އަދި ޕޯޗުގަލްގެ ޑިފެންޑަރު ނެލްސަން ސެމޭޑޯ ވިއްކާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.