އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑް-19 އަށް ޗައިނާއިން އުފައްދަމުންދާ ވެކްސިން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޗައިނާ އިން އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންނަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ

  • ޗައިނާއިން އަންނަނީ އެގައުމުން އުފައްދާ ވެކްސިން 2021 ގެ ކުރީ ކޮޅަށް ނިންމާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 22:12 | 8,089

ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުންދާ ވެކްސިނެއް - އާކައިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޗައިނާއިން އުފައްދާ ވެކްސިން އަށް ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ހެލްތު އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޗައިނާ އިން އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ތިން ވަނަ ޓްރައެލްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގައުމުން ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް އެމެޖެންސީ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު އެ ޕްރޮގްރާމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ޒެހެންގް ޒޮހޮންގްވީ ނެޝަނަލް ހެލްތް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލު ވަނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޮފިޝަލު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޖުލައި މަހު ޗައިނާއިން ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް އެމެޖެންސީ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ވެކްސިންގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ބަރާބަރަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ތިން ކުންފުންޏަކުން ވެކްސިންގެ ތިންވަނަ ޓްރައިލްތައް ފަށާފައިވާއިރު އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ވެކްސިންގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ބެހުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ބުނީ ޗައިނާއިން އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިނަކީ އާންމުނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބޭނެ ވެކްސިނެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.