އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް "ސިސްކޯ އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓުރެއިނިންގ ސެންޓަރ"ގެ ދަރަޖަ ލިބިއްޖެ

  • މިއީ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ތަކަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތެރިން ތަމްރީނު ކުރާ މަރުކަޒެއް

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 13:45 | 2,303

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް "ސިސްކޯ އިންސްޓުރަކްޓަރ ޓުރެއިނިންގ ސެންޓަރ"ގެ ދަރަޖަ ވަނީ ލިބިފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް "ސިސްކޯ އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓުރޭނިންގް ސެންޓަރ"ގެ ދަރަޖަ ލިބިއްޖެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ސިސްކޯ އެކަޑަމީ އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓުރޭނިންގް ސެންޓަރަކީ، ސިސްކޯ ސެޓިފައިޑް ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރި މުދައްރިސުން ތަމްރީންކުރާ މަރުކަޒެއް ކަމަށް ޤަައުމީ ޔުނިވާރސިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމަރުކަޒުން މިސަރަހައްދަށް ބޭނުންވާ ސިސްކޯ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި މިއީ އެމް.އެން.ޔޫ ބޭރުގެ ގައުމު ތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލަން ލިބުނު އިތުރު ފުރުސަތެއް ކަމަށްވެސް އެޔުނިވަރސިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސިސްކޯ ނެޓްވޯރކިންގ އެކަޑަމީއަކީ ކޮންޕިއުޓަރ ވިއުގަ ތަކަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތެރިން ތަމްރީނު ކުރާ މަރުކަޒު ތަކެކެވެ. މިއީ މިދާއިރާގައި މިހާރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ތަމްރީން ދޭ މަރުކަޒެވެ.

އަދި ސިސްކޯ ތަމްރީން ތަކަކީ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިފައިވާ ކޮންމެ އޮފީހަކަށް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ތަމްރީން ތަކެއް ކަމަށްވެސް ޔުނިވަރސިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިހާރު ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގައި ކޮންޕިއުޓަރ ސައިންސާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވާނީ އެމް.އެން.ޔޫ އިން ދޭ ސަނަދުގެ އިތުރުން ސިސްކޯ ސެޓިފިކޭޝަން އަކާ އެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.