އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓު ހެދުން

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެއްލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ހަދައިފި

  • ފުރަތަމަ 10 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެނުނު ފަހުން 24 ގަޑިއިރު ޓެސްޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
  • މިހާރު ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓް ހެދުމުގައި 22 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ
  • ޓެސްޓިންގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 02:57 | 3,726

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ލެބޯޓެރީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)ގެ ލެބޯރެޓަރީ އިން އެއްލައްކަ (100,000) އަށްވުރެ ގިނަ ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ 29 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ލެބޯޓްރީގައި ކޮވިޑް ޕީ.ސީ.އާރަށް ޓެސްޓުކުރަން ފެށުނު ކަމަށާއި، 07 މާރޗް 2020 ގައި ކޮވިޑް ފުރަތަމަ 10 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެނުނު ފަހުން 24 ގަޑިއިރު މެދު ނުކެނޑި ކޮވިޑް ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ ކޮވިޑް ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފަށައިގަނެވިފައިވަނީ ޖުމްލަ 03 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމަކުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވާން ފެށުމާއި އެކު، ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓިން ޓީމްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަޑު މަޑުން އިތުރު ކުރަމުންދިޔަ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ. އަދި މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކޮވިޑް ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓް ހެދުމުގައި 22 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފަށައިގަނެވުނުއިރު ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އަކީކޮންމެ 24 ގަޑިއިރަކު 100 ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓުކަން ފާހަގަކޮށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ މިހާރު އެތައް ގުނައެއް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އަކީ ކޮންމެ 24 ގަޑިއިރަކު 1500 ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ. އައިޖީމއެމްއެޗުން ބުނީ މިއީ ސާމްޕަލް އެކްސްޓްރެކްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނީ މެޝިންތަކާއި ޕީ.ސީ.އާރު މެޝިންތައް އަދި އިތުރު މުވައްޒަފުންތަކެއް ތަމްރީން ކުރެވިގެން ދިޔުމުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ ލެބޯޓެރީ މުވައްޒަފުންނަކީ ފްރަންޓް ލައިންގެ އެންމެ ކުރީސަފުގައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޓެސްޓިންގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ރިޕީޓެޑް ސާންޕަލްތަކާއެކު ޖުމްލަ 143472 ސާންޕަލެއް ނަގާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.