އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުން

ތޮއިބާ މިސްކިތް ކައިރިން މީހަކަށް ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދިން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް
  • އަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ ފަރުވާދީފައި

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:24 | 8,363

ފުލުހުން މާލޭގެ މަގުމަތި ޕެޓްރޯލް ކުރަނީ؛ މަލޭގައި ތޫނުއެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ހާދިސާއެއް މިރޭ ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ތޮއިބާ މިސްކިތް ކައިރިން ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކަށް ހަމަލާދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާފަންނު ތޮއިބާ މިސްކިތް ކައިރިން ތޫނުއެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަނިޔާވި މީހާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދީފައިވާ ކަމަށާއި ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ތޮއިބާ މިސްކިތް ކައިރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ހިނގާ މިފަދަ މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކާއި ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުން ފަދަ މައްސަލަތައް ނިސްބަތުން މަދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.