އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އެކްޓިވް ކޭސްތައް ފެނުނު ރަށްތައް

އެކްޓިވް ކޭސްތައް ފެނުނު ރަށްތަކާއި ރިސޯޓްތަކުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ދަށަށް

  • ހޯނޑެއްދޫން 32 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި
  • އަންގާރަ ދުވަހު ކުޑަހުވަދޫން ދިވެއްސަކު ވަނި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 07:28 | 4,066

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައިވާ ހޯނޑެއްދޫއަށް ބޭނުންވަ ކެއަރ ޕެކޭޖްތައް އެރަށަށް ބާލަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް ފެނުނު ރަށްތަކާއި ރިސޯޓްތަކުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާ އިރު، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެކްޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައިވާ ރަށްތަކުގެ އަދަދަކީ 23 އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރީ ދުވަހާ އަޅާބަލާ އިރު، ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނި ދަށްވެފައެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމަތުތަކަށް ބަލާއިރު ހޯމަ ދުވަހު 48 އެކްޓިވް ކޭސް ފެނިފައިވާ އިރު، އަންގާރަ ދުވަހު މި އަދަދު ވަނީ 42ށް ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ރަށަކުން ކޭސްތައް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ރިސޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު، ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 27 ރިސޯޓަކުން 16 ފަތުރުވެރިންނާއި 39 މުވައްޒަފެއް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ދެއްކި ނަމަވެސް، އަންގާރަ ދުވަހު މި އަދަދުތައް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން 25 ރިސޯޓަކުން 16 ފަތުރުވެރިންނާއި 34 ފަތުރުވެރިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.

އަތޮޅު ތެރޭގެ ކޭސްތަކަށް ބަލާ އިރު، އާ ކޭސްއެއް ފެނިފައިވަނީ ކުޑަހުވަދޫންނެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ދިވެއްސެއް ކަމަށެވެ. އަތޮޅު ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ގދ. ހޯނޑެއްދޫންނެވެ. ހޯނޑެއްދޫން މިހާތަނަށް 32 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި މިވަގުތު ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ 12 މީހަކަށެވެ.

މި އަދަދުތައް ދަށްވެފައިވާ އިރު ފާއިތުވި ދެ ދުވަހަކީ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށިފަހުނ ނިމިގެންދިޔަ ދޮޅު މަސް ދުވަހު އެންމެ މަދުން ކޭސްތައް ފެނުނު ދުވަސް ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން މި ދެ ދުވަހު ވެސް ކޭސްތައް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނި 50ން ދަށުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކޭސްތަކަށް ބަލާ އިރު، ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 28 ދިވެހިންނާއި 20 ބިދޭސީންނެވެ. 8438 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 1340 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.