އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ނަވާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރު ނެރުން

ނަވާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރުކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ހައިކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި

  • ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހައްޔަރު ކުރުމަށް އަމުރުގައިވޭ
  • ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ނަވާޒް ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ
  • ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގި ނަމަވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައިނުވޭ

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 09:33 | 8,983

ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޒާރު ޝަރީފް، ބޭސްފަރުވާއަށް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ނަވާޒު ހުންނެވީ އަދިވެސް އެގައުމުގައި - ގޫގުލް

ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރުކުރުމަށް އިސްލާމްއާބާދުގެ ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މިހާރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނެވި ނަވާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރުކުރަން ނެރުނު އަމުރުގައި ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހައްޔަރު ކުރުމަށެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ނަވާޒް ޝަރީފްގެ މައްޗަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވެ ނަވާޒް ޝަރީފު ގެއަށް ބަދަލު ކުރިއެވެ. އަދި ނަވާޒް ޝަރީފް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިޔައީ 2019 ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރު މަހު ބޭސްފަރުވާއަށް ގައުމުން ބޭރަށް ދިއުމަށް ކޯޓުން ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަލްއަޒީޒިއާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލާގައި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ދައުވާ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލާގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކޯޓަށް އަންނަން އެންގުމުން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެ ނަވާޒު ޝަރީފް ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ ލަންޑަންގައެވެ.

އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ ނަވާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރު ކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު ފޮރިން އޮފީސް ސެކިއުރިޓީއަށް ސެޕްޓެންބަރު 17 ގައި އިސްލާމްއާބާދް ހައިކޯޓު ރެޖިސްޓްރާ ފޮރުވާ ފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަމުރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ އެމްބަސީއަށް ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ލަންޑަންގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާންގެ މިޝަންއިން ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އޮފީހަށް މި އަމުރު ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ލިއުމުން އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.