އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އަބޫދާބީން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުން

ކޮވިޑް-19: އަބޫދާބީގެ ޓީޗަރުންނަށް ވެކްސިނަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު

  • ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގައި އިސްކަން ދޭނެ
  • ޕަބްލިކް ސުކޫލުތަކަށް މިހާރު ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ސަރކިއުލަރއެއް ފޮނުވާފަ
  • ޓީޗަރުންގެ އާއިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖަހާނީ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް

ކ. މާލެ | 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 13:22 | 3,167

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އަބޫދާބީގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން - ޚަލީޖް ޓައިމްސް

އަބޫދާބީގެ ޓީޗަރުންނާއި އާއިލާތަކަށް ވެސް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމަށް ނިންމައި، އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިވަގުތު އަރަބި ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ޓެސްޓު ކުރަމުންދާ މި ވެކްސިން އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ދީފައިވާއިރު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގައި އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ އޮފިޝަލުންނާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އަބޫދާބީގެ ޕަބްލިކް ސުކޫލުތަކަށް މިހާރު ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ސަރކިއުލަރއެއް ފޮނުވާފައެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިން ހޯދަން އެދޭ ޓީޗަރުންނާއި، އާއިލާތައް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ސާރކިއުލަރ ގައި ވާގޮތުން ޓީޗަރުންގެ އާއިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖަހާނީ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށެވެ.

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޔޫއޭއީން ދިނުމާއެކު، އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުލްރަޙުމާން ބިން މުޙައްމަދު އަލް ޤައިސް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ނަންގަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.