ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މަހުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން

ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަސް ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައަޅައިފި

  • 1.5 ކިލޯ އަދި އެއަށްވުރެ ބަރު މަސްގެނެވޭނީ އެންމެ ދަށް ވެގެން ކިލޯއެއް 13 ރުފިޔާއަށް
  • 1.5 ކިލޯއިން ދަށް ނަމަ މަސް ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަކީ ކިލޯއެއް 5.15 ރުފިޔާ
  • މަހަށް ހަމަ އަގު ލިބޭނެ ކަމަށް މަސްވެރިން އުންމީދު ކުރޭ

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 19:06 | 24,636

މާރުކޭޓުގެ ކުރިމަތީ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ ދޯންޏެއްގައި މަސްވެރިއަކު މަސް ވިއްކަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަސް ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަސް ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ނުވަތަ ފްލޯ ޕްރައިޒް މުރާޖައާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކަޅުބިލަމަސް އަދި ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލީގެ ތެރެއިން 1.5 ކިލޯ އަދި އެއަށްވުރެ ބަރު މަސް ގެނެވޭނީ އެންމެ ދަށް ވެގެން ކިލޯއެއް 13 ރުފިޔާ އަށް ކަމަށެވެ. 1.5 ކިލޯއިން ދަށް ނަމަ މަސް ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަކީ ކިލޯއެއް 5.15 ރުފިޔާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކަޅުބިލަމަހުގެ ސިނާއަތު ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އާއިއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން އަދި އެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަސްގަތުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން މިމަހުގެ 24 އިން ފެށިގެން ފްލޯ ޕްރައިޒް ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސް ގަތުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މި ސިޔާސަތަކީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ސިޔާސަތަކަށްވާތީވެ، މަސް ކައްކާ ހިއްކާ ފަރާތްތަކުން އަދި މިނޫން ވެސް ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަސް ގަންނަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ފްލޯ ޕްރައިޒް ސިޔާސަތަށް އަމަލު ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިންގެ އަދި މަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަނޑައަޅާ ފްލޯ ޕްރައިޒް އެންމެ ފަހުން މުރާޖައާ ކޮށްވިފައިވަނީ 13 މެއި 2010 ގައެވެ.

ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަސް ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް މަސްވެރިން ބުނީ އަގާ މެދު ހިތް ހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިފްކޯ އަދި މަސްވެރިންނަށް ވެސް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް ދުނިޔޭގެ މާރކެޓުގެ އަގަށް މަސް ގަތުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންދާ ގޮތް ކަމަށް ވެސް މަސްވެރިން ބުނެއެވެ. އަދި އުންމީދު ކުރަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކިރުވާ މަހަށް އަގު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.