އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޒިޔާދު ބާގިރު

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޒިޔާދު ބާގިރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

  • ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުޤީޤު ވަނީ ނިމިފައި
  • ދައުވާ އުފުލުމާމެދު ޕީޖީ އޮފީހުން ދެތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ
  • ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އޭރުގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 15:09 | 13,040

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުން އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުޤީޤު ނިންމައި އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލުމާމެދު ޕީޖީ އޮފީހުން ދެތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

ޒިޔާދު ބާގިރުއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީން ބަލާފައިވާއިރު، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި މިނިސްޓްރީގައި ނޫޅޭ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރާގެ ގޮތުގައި އެތައް ހާސް ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފެންމަތިވެފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން ޙައްޤުވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މުސާރަ ނަގާފައިވުމާއި، އެފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އޭރުގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޒިޔާދު ބާގިރުއާ ގުޅޭގޮތުން އޭސީސީން ދައުވާ ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ފަހުން ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް އޭސީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.