ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެމެރިކާއިން ކޮވިޑަށް އުފައްދާ ވެކްސިން

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑަށް އުފައްދަމުން ގެންދާ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބަހަން ނިންމައިފި

  • އެމެރިކާ އަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ގައުމު
  • އެމެރިކާއިން އަންނަނީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:27 | 10,721

ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން ގެންދާ ވެކްސިން އެއް - އާކައިވް

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑަށް ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދޭތާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ވެކްސިން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެގައުމުން މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން ގެންދާ ވެކްސިން ނިމި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދޭތާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބަހަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި އާބާދީއަށް ވެކްސިން ފޯރު ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިޕާންޓްމަންޓް އޮފް ހެލްތު އެނޑް ހިއުމަން ސައިންސް އަދި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޑިފެންސްގެ އޮފިޝަލުން ބުދަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭތާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ވެކްސިން ބެހުމަށް ޕްލޭންއެއް ހަދަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމަށް ސައިޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ބަހާ ވެކްސިން އެގައުމުގެ ކޮންމެ ސްޓޭޓަކުން ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ވެކްސިން ދިނުމުގައި ހައި ރިސްކް ކެޓަގަރީ އަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން އިތުރަށް ބުނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވެކްސިން ހަދަމުންދާ ކުންފުނިތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން އަންނަނީ އަންނަ މަހު ވެކްސިން ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން ވެކްސިން ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ގައުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.