ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ކޮވިޑް-19 ސައުދީގެ ހާލަތު

ސައުދީން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރު ވެއްޖެ

  • ސައުދީ އަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން 16 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ގައުމު
  • މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެގައުމުން ވަނީ 33 މީހުން މި ބަލީގައި މަރުވެފައި

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 05:27 | 3,476

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން 16 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ގައުމު - ރޮއިޓަރސް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެ ގައުމުން އަންގާރަ ދުވަހު 672 ކޮވިޑް ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި އިތުރު 33 މީހުން މި ބަލީގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން ވަނ ބުނެފައެވެ. އަދި 4،338 މީހުން ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ ތަކުގައި މިވަގުތު އެބަތިބި ކަމަށް ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެއެވެ.

ސައުދީ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން އަންގާރަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވިކަން ހާމަކޮށްފައި ވާއިރު އެގައުމުން އަންނަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ސައުދީގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސައުދީގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އެ ޤައުމުން އަލުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރު ފަތުރުތައް ފެށުމަށް ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އެއްގަމު ދަތުރުތަކާއި، ކަނޑުގެ މަގުންނާއި، ވައިގެ މަގުން އެ ޤައުމަށް އެތެރެވުމާއި، އެ ޤައުމުން ބޭރުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކުރީ ބައިގައި ދަނީ އަޅަމުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދީ، އެކަން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާނެ ސީދާ ތާރީޚެއް އަންނަ އަހަރު ފެށުމުގެ 30 ދުވަސް ކުރިން އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ސައުދީގެ ދައުލަތުގެ މީޑީއާ އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި، އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާ އަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ސައުދި އަރަބިއްޔާ އަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން 16 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ގައުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.