ހޮނިހިރު 31 އޮކްޓޯބަރ 2020
14 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވީ ޒުވާނުން: ޑރ. އަފްޒަލް

  • އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވަނީ އުމުރުން 30 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުން
  • ދެން އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ 18 އަހަރާއި 30 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުން
  • އެއްއަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ޕޮޒިޓިވްވާލެއް ގިނަ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 23:10 | 2,632

އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑޮމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ - އެންއީއޯސީ

މާލެސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާއިރު، މިހާތަނަށް ބައްޔަށް އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ޒުވާނުން ކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެޕިޑޮމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ އުމުރު ފުރާތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރިއާ ހިލާފަށް މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވަނީ އުމުރުން 30 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންގެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މި ކެޓަގަރީ ފިޔަވައި ދެން އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ 18 އަހަރާއި 30 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުން ކަމަށެވެ.

އެމީހުން އެންމެ ގިނައިން މިފެންނަނީ ޒުވާން އުމުރުފުރާގެ މީހުން. ދެން ޅަ އުމުރުފުރައަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން މިއުޅެނީ އެއްއަހަރު ދަށުގެ ކުދިން. ވަކިން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް. އެގޮތުން އެކުދިންނަށް ބަލި ޖެހެނީ ކޮންމެވެސް އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން.

~ އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑޮމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް

އެއްއަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ގިނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ކުޑަ ކުދިން ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ބޮޑެތި މީހުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރުމަށް ޑރ. އަފްޒަލް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހާއި، މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައެވެ. މިހާރު 100ށްވުރެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓު ކުރާ މިންވަރު ދަށްވި ނަމަވެސް ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ނުވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ރައްކާތެރި ކަމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރުމަށް ޑރ. ނަޒްލާ އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް ކޭސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާއިރު، އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރު ކޮށްފައެވެ. އަދި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި މާލެ ސިޓީގައި ފަސް މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވުން ވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.