ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އެމްބީބީއޭއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް

އޮފީހެއް ނެތި ބޮޑީބޯޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގާތާ ހަ އަހަރު

  • ކުރިން އުޅުނު އޮފީހަކީ މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ބޮޑީބޯޑިންގ މުބާރާތް ބާއްވަމުން އައިއިރު ލިބުނު ފައިސާއިން ހިންގި އޮފީހެއް
  • އެމްބީބީއޭގެ ބައްދަލުވުންތައް މިހާރު ބާއްވަމުން އަންނަނީ ކެފޭތަކުގަ އާއި، ރާޅުގަނޑުގެ އިތުރުން، މެންބަރުންގެ ގޭގައި

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 21:22 | 5,297

ދާދި ފަހުން އެމްބީބީއޭއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުލަވާލި ގައުމީ ބޮޑީބޯޑިންގ ޓީމު - އެމްބީބީއޭ

ބޮޑީބޯޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމްބީބީއޭ) ހިންގުމަށް އޮފީހެއް ނެތުމުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަރީފް (ފުކޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްބީބީއޭ އުފައްދާފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. "ރާއްޖެ.އެމްވީ" ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ފުކޫ ވިދާޅުވީ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުމަށް އޮފީހެއް ނެތުމުން އެކަމުގެ ދަތިތަކާ ބޮޑީބޯޑިންގ އާއިލާއިން ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިން އުޅުނު އޮފީހަކީ މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ބޮޑީބޯޑިންގ މުބާރާތް ބާއްވަމުން އައިއިރު ލިބުނު ފައިސާއިން ހިންގި އޮފީހެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ މުބާރާތް މިހާރު ނުބާއްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު، އެމްބީބީއޭގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް މިހާރު ބާއްވަމުން އަންނަނީ ކެފޭތަކުގަ އާއި، ރާޅުގަނޑުގެ އިތުރުން، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ގޭގައި ކަމަށް ފުކޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުކޫ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސްޕޮންސަރުންގެ ދީލަތި އެހީއިން ކަމަށާއި، މިހާރު ބާއްވާ މުބާރާތްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ކުރަމުން އަންނަނީވެސް ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ފައިސާއިން ކަމަށެވެ. އަދި ސްޕޮންސަރުން އަތުން ހޯދާ ފައިސާއިން މުބާރާތުގެ ވަނަވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމަށްފަހު، އިތުރު ފައިސާއެއް އެސޯސިއޭޝަނަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ފުކޫ ވިދާޅުވިއެެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބޯޑަރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ވާދަކޮށް ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދަމުން އަންނައިރު، ފުކޫ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބޯޑަރުން ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަނީ އެ ބޮޑީބޯޑަރުން އަމިއްލައަށް ހޯދާ ސްޕޮންސަރުންގެ އެހީގައި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޮޑިބޯޑިންގ ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، ދާދި ފަހުން އެމްބީބީއޭއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމީ ބޮޑީބޯޑިންގ ޓީމެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. އެމްބީބީއޭއިން ގައުމީ ބޮޑީބޯޑިންގ ޓީމު އެކުލަވާލައިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތައް ނެރުނު ބޮޑީބޯޑަރުންގެ ރޭންކިންނަށް ބަލައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރށް އެކުލަވާލި ގައުމީ ބޮޑީބޯޑިންގ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު ބޮޑީބޯޑަރުންނެވެ. އެއީ ކުޑަ އައްޔަގެ އިތުރުން، އަސްވާން މުޙައްމަދު (ދޫނި) އާއި، އަޙްމަދު ނަޒްމީން (ލޯބި) އަދި އަލީ އާނިމް (ކިރިކާ) އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބޯޑަރުން ގިނަ ވަނަތަކެއް ހޯދަމުން އަންނައިރު، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑިބޯޑަރުން ވާދަކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު މެލޭޝިއާގެ ޓިއޮމަން ސާފް ފެސްޓިވަލްގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ ކުޑައައްޔަ ބޮޑީބޯޑިންގ ކެޓަގަރީން ރަން މެޑަލް ހޯދިއިރު، މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އަލީ ޖާވީދު (ޖާއްޓެ) ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.