އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ނޭމާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރުން

ނޭމާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ޕީއެސްޖީން ގޮވާލައިފި

  • ނެމާއަށް ރެފުރީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކީ މާސޭގެ ގޮންޒާލޭޒްގެ ބޮލުގައި އަތުން ޖެހުމާ ގުޅިގެން
  • ގޮންޒާލޭޒް ގައިގައި ޖެހީ ނަސްލީ ގޮތުން އޭނާއާ ތަކުރާރުކޮށް ދިމާކުރުމުން ކަމަށް ނޭމާ ވަނީ ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 14:57 | 4,693

ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ އާއި މާސޭގެ ޑިފެންޑަރު އަލްވާރޯ ގޮންޒާލޭޒްއާ ދެމެދު ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފްރެންޗް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު އަލްވާރޯ ގޮންޒާލޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ޕީއެސްޖީން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި މާސޭ އަތުން 1-0 ން ބަލިވިއިރު، މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ހިނގައިދިޔަ ހަަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ވަނީ ރަތް ކަޑު ދައްކާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ނޭމާވެސް ހިމެނެއެވެ. ދެން މި މެޗުގައި ރަތް ކާޑު ދެއްކީ ޕީއެސްޖީގެ ލެއަންޑްރޯ ޕަރެޑެސް އާއި ލަވިން ކުރްޒާވާ އަދި މާސޭގެ ޑާރިއޯ ބެނެޑޭޓޯ އާއި ޖޯޑަން އަމާވީއަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޕަރޭޑޭސް އާއި ބެނެޑޭޓޯއަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކީ ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކުއެވެ.

މެޗުގައި ނެމާއަށް ރެފުރީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކީ މާސޭގެ ގޮންޒާލޭޒްގެ ބޮލުގައި އަތުން ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރި މެސެޖެއްގައި ނޭމާ ބުނީ މާ ބުނީ ގޮންޒާލޭޒް ގައިގައި ޖެހީ ނަސްލީ ގޮތުން އޭނާއާ ތަކުރާރުކޮށް ދިމާކުރުމުން ކަމަށާއި، ގޮންޒާލޭޒް ނަސްލީ ގޮތުން އޭނާއާ ދިމާކުރުމުން ހަގީގަތުގައި ޖަހަން ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ކަމަށެވެ.

މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ޕީއެސްޖީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ މެޗުގައި އެޓީމުގެ ނޭމާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި މައްސަލަ ފްރެންޗް ލީގުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބަަލައި އަދަބު ދޭން ޖެހޭނަމަ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ގޮންޒާލޭޒްގެ ދިފާއުގައި މާސޭއިން ވަނީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެޓީމުގެ އޮފިޝަލަކު ބުނީ ގޮންޒާލޭޒަކީ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލާނަމަ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ނޭމާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބަލާނަމަ، ގޮންޒާލޭޒްގެ ގަޔަށް ޕީއެސްޖީގެ އެންހެލް ޑި މާރިއާ ކުޅު ޖެހި މައްސަލަވެސް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި މއެރޭގެ މެޗަށްފަހު މާސޭގެ ކޯޗު އަންދްރެސް ވިލަސް ބޮއަސް ވަނީ ގޮންޒާލޭޒަކީ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފަރާތުން ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ފެންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ގޮންޒާލޭޒް އެކަން ކުރި ނަމަ، ހައްގު އަދަބު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލީގުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން މާސޭ އަތުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވިއިރު، ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުންވެސް އެޓީމު ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވި ލީގުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ލެންސް އަތުން 1-0 ންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.