ހުކުރު 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020
12 އުތުރަ
1442 މަހައްރަމް 30
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:06
އިޝާ 19:17
ޕެންސިލްވޭނިއާއިން ގަވަރުނަރު އަޅަންނިންމި ފިޔަވަޅ

ގަވަރުނަރު އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅު ތަކަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ފިޔަވަޅު ތަކެއް ކަމަށް ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

  • ގަވަރުނަރު އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވެ އުޅުމާ މީހުން ގޭގައި ތިބުން އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުން ނޫން ވިޔަފާރިތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމާފައިވޭ
  • ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން އަދި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ގަވަރުނަރާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ވައްދާފަ
  • ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ވަނީ ހުއްޓާލާފަ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 22:57 | 2,043

ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ގަވަރުނަރު ޓޮމް ވުލްފް - ޕޮލިޓީކޯ

ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ކޯޓުން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ގަވަރުނަރު އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅު ތަކަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ފިޔަވަޅު ތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ގަވަރުނަރު ޓޮމް ވުލްފް ކޮވިޑް-19 ހުއްޓުވުމާ ދެކޮޅަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅު ތަކަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ދެކޮޅު ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެ ސްޓޭޓްގެ ފެޑެރަލް ފަނޑިޔާރެކެވެ. ގަވަރުނަރު އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވެ އުޅުމާ މީހުން ގޭގައި ތިބުން އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުން ނޫން ވިޔަފާރިތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން އަދި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ގަވަރުނަރާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ވައްދާފައެވެ. ފަނޑިޔާރު ވިލިއަމް ސްޓިކްމޭން ބުނެފައިވަނީ މި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ނަމަވެސް އެ ފިޔަވަޅު ތަކަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ބުރުއަރާ އަދި މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް ބުރޫއަރާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ގަވަރުނަރާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ވައްދާފައިވަނީ މެއި މަހުގައެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތަންތަނަށް ގިނަ މީހުން އެއްވެއުޅުމާ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކަށް އަދި ބާރ ތަކަށް ދިޔުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ގިނަ ހިސާބުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް އެތައް މައްސަލައެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަ ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހިސާބަށް ވެސް ގޮސްފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވަރެޖްކޮށް 35،000 އައު ކޭސްތައް ރިޕޯޓު ކުރެވެމުން ދާއިރު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހަމަ އެކަނި މިދިޔަ ހަފްތާގައިވެސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެގައުމުގައި 735ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.