ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން

އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޓްރައަލްތައް އެމެރިކާގައި އަލުން ފަށާނީ ބައެއް ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު

  • ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަކަށް މީހަކު ބަލިވުމުން ޓްރެއަލް މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ 9 ވީ ބުދަ ދުވަހު
  • އަލުން ޓްރެއަލް ފަށާފައިވާކަން އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު
  • އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޕެނަލަކުން ވެކްސިނަކީ ކިހާ ރައްކާތެރި ވެކްސިނެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު ނޫނީ ޓްރެއަލް ނުފަށާނެ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:09 | 3,541

އެސްޓްރަޒެނިކާއިން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ސާމްޕަލެއް - ރޮއިޓަރސް

އެސްޓްރާޒެނެކާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ހިއުމަން ޓްރައަލްސް (އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ޖަހައިގެން އަޖުމަ ބެލުމުގެ މަރުހަލާ) އެމެރިކާގައި އަލުން ފަށާނީ، އެ ގައުމުން ބައެއް ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ރޮއިޓަރޒްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓްރާޒެނެކާގެ ވެކްސިން ޓްރައަލްތައް މަޑުޖައްސާލީ، ވެކްސިން ޓެސްޓުކުރުމުގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަކަށް ބަލިވުމާ ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރު 9 ގައެވެ. އަދި އަލުން ޓްރައަލްތައް ފަށާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 12 ގައެވެ. އެމެރިކާގައި ޓްރައަލް މަރުހަލާ ފެށުމަށް އަލުން ހުއްދަ ދޭނީ އެ ގައުމުގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ވެސް ރޮއިޓަރޒްއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެސްޓްރާޒެނެކާއިން ބުނީ ޓްރެއަލްތައް ފަށާފައިވަނީ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށް އެކަން ބެލި ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅުމުން ކަމަށެވެ. ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުން ރައްކާތެރިކަމަށް ކަނޑައަަޅާފައިވަނީ ބްރިޓަން މެޑިސިންސް ހެލްތު ރެގިޔުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގައި ޓްރައަލްސްތައް ފަށާނެ ސީދާ ތާރީހެއް އެސްޓްރާޒެނެކާގެ ތަރުޖަމާނު ބުނެފައިވަނީ އަލުން ޓެރެއަލް ފެށުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރު ތަކާއި ސިއްހީ އިދާރާތަކާއި އެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތާއި، އެމެރިކާގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ ދެކުނު އެފްރިކާ، އިންޑިއާ އަދި ބްރެޒިލްގައި ވެސް ޓްރައަލްސްތައް ފަށާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން އަލުން ޓްރައަލްސްތައް ފަށާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތައި ބްރެޒިލްގައި އެކަންޏެވެ.

އެސްޓްރާޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވާން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑު ވެކްސިނެވެ. މި ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އޮކްސްފޯޑުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމުން ބުނެފައިވަނީ، މި ވެކްސިން ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމުގެ 80 އިންސައްތަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.