ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކަސްޓަމްސް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 66 އިންސައްތަ ދަށް: ކަސްޓަމްސް

  • އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ ޗައިނާ، އިންޑިއާ އަދި ސިންގަޕޫރު

ކ. މާލެ | 14 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 15:38 | 1,309

މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު - އެމްޕީއެލް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 66 އިންސައްތަ ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކައިފއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު 297 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 102 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ.

ފާއިތުވި އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފްއަގު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 35 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަމަ އެ މުއްދަތުގައި 256 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ މިދިޔަ އަހަރު އެކްސްޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު މިއަހަރު އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 251 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ. މިއީ 2 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެކެވެ.

ފާއިތުވި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ ޗައިނާ، އިންޑިއާ އަދި ސިންގަޕޫރެވެ. ޗައިނާ އިން 429 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު އިންޑިއާ އިން 293 މިލިއަން އަދި ސިންގަޕޫރުން 254 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު 18039 ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސެސް ކޮށްފައިވާއިރު މިއަހަރު 9463 ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސެސް ވަނީ ޕްރޮސެސްކޮށްފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ކްލިއަރެންސް ލިބިގެން 61 އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު 146 އުޅަނދުފަހަރު ވަނީ އެތެރެވެފައެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި 59 އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭން ފުރާފައިވާއިރު މިއަހަރު 164 އުޅަނދު ފަހަރު ވަނީ ފުރާފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.