ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ޕްރެމިއަ ލީގު

ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ ޗެލްސީއަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް

  • މި މެޗުން ޗެލްސީ ބަލިވީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ޗެލްސީ އޮތީ 75 ޕޮއިންޓާއެކު
  • ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 60 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސްވަނައިގަ

ނާފިއު ރަޝީދު
NaphiuR

ކ. މާލެ 17 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 13:26 3,147

ޗެލްސީ ކޮޅަށް ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ -

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީ އިތުރު ހާސްކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

 

މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ޗެލްސީ ވަނީ އެޓީމު ދަމަހައްޓަމުން އައި ލީޑު 4 ޕޮއިންޓަށް ކުޑަވެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 75 ޕޮއިންޓާއެކު އަދިވެސް އޮތީ ލީގުގެ އެއްވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. ދެވަނައިގައި 71 ޕޮއިންޓާއެކީ ޓޮޓެންހަމް އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި 66 ޕޮއިންޓާއެކީ އޮތީ ލިވަޕޫލެވެ. ހަތަރުވަނައިގައި 64 ޕޮއިންޓާއެކީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތްއިރު، ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 60 ޕޮއިންޓާއެކީ ލީގުގެ ފަސްވަނައިގައެވެ.

 

މެންޗެސްޓާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، އެޓީމުން ވަނީ 7 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއްޖަހާ ލީޑު ނަގާފަ އެވެ. އެންޑާ ހެރޭރާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މި ގޯލް އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މާކަސް ރަޝްފޯޑެވެ.

 

މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ޔުނައިޓެޑުން ދިޔައީ ޗެލްސީގެ ހާފަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ޔުނައިޓެޑް ކުރީގަ އޮވެގެންނެވެ.

 

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ވެސް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ މިހާފްގެ ވަރަށް ކުރީ ކޮޅު ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ އެންޑާ ހެރޭރާއެވެ. ހެރޭރާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަދެފައިވަނީ ޗެލްސީގެ ޒޫމާ އަދި ކާންޓޭގެ ފައިގައި ޖެހި ވަރަށް ބޮޑަށް ބޯޅައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުވެންނެވެ.

 

މި ގޯލަށްފަހު ޔުނައިޓެޑުން ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ކުޅެމުންދިޔައިރު، ޗެލްސީން ދިޔައީ ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލަށް ޗެލްސީއަށް މާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ވަނީ ފޮނުވާލެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

 

މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ޗެލްސީ ވަނީ ލީގުގެ ފަސް މެޗުން ބަލިވެފަ އެވެ. އަދި މިއީ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިނުވެ ހަމަކުރި، 22 ވަނަ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް