ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
އިންޑިއާ

އިންޑިއާގައި ޕަބްޖީގެ ބަދަލުގައި ފައުޖީ!

  • ފައު-ޖީ މި ގޭމް އަދި ތައާރަފް ކުރާނެ ވަކި ތާރީހެއް އަކްޝޭގެ ޕޯސްޓުގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
  • ޕަބްޖީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޗައިނާގެ 118 މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް އިންޑިޔާގައި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 9 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 07:02 | 2,611

ފައުޖީ - ގޭމުގެ ޒަރިއްޔާ އިން އިންޑިއާގެ ސިފައިން ވެފައިވާ ޤުރުބާނީ ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އެތަކެއް ކަމެއް ދަސްވާނެ - އިންޑިއާ.ކޮމް

މަޝްހޫރު ގޭމިންގް އެޕްލިކޭޝަންއެއް ކަމަށްވާ ޕަބްޖީ އިންޑިއާގައި މަނާ ކުރުމުން އެފަދަ އެހެން ގޭމިންގް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފު ކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަކްޝޭ ކުމާރް ބުނެފިއެވެ.

ގިނަ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ވީޑިއޯ ގޭމެއް ކަމަށްވާ ޕަބްޖީ ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ ތިން ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި ބޭނުން ކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ އިން ވަނީ މި އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ގޫގުލް ޕްލޭސްޓޯރ އަދި އެޕްސްޓޯރ އިން ވެސް ނަގާފައެވެ.

ޕަބްޖީ މަނާކުރުމާއި ކުރުމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ޒުވާނުންގެ މާޔޫސްކަން ބޮޑުވެފައިވާ ހާލަތުގައި، އެ ގޭމް މަނާކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ސެޕްޓެމްބަރ ހަތަރެއްގައި، އަކްޝޭ ކުމާރު ވަނީ ޕަބްޖީ ކަހަލަ އައު ބެޓްލް ފީލްޑް ގޭމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ތައާރަފު ކުރާނެ ވާހަކަ ޓްވީޓެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހާމަކޮށްދީ، އިންޑިއާގެ ޒުވާނުން ހެއްވާލާފައެވެ.

އަކްޝޭ ކުރި ޓުވީޓުގައި ބުނީ މި ގޭމްގެ ނަމަކީ "ފިއަރލަސް އެންޑް ޔުނައިޓަޑް ގާރޑްސް" (ފައު-ޖީ) ކަމަށެވެ. މި ގޭމުގެ ޒަރިއްޔާ އިން އިންޑިއާގެ ސިފައިން ވެފައިވާ ޤުރުބާނީ ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އެތަކެއް ކަމެއް ދަސްވާނެ ކަމަށް ވެސް އަކްޝޭ ބުންޏެވެ. އަދި މި ގޭމް އުފައްދާނީ އިންޑީއާގެ ލީޑިންގ މޯބައިލް ގޭމް ޕަބްލިޝަރ ކަމަށްވާ އެންކޯރ ގޭމްސް އިންނެވެ.

ފައު-ޖީ މި ގޭމް އަދި ތައާރަފް ކުރާނެ ވަކި ތާރީހެއް އަކްޝޭގެ ޕޯސްޓުގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ގޭމް ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގައެވެ.

އަކްޝޭގެ މި ޕޯސްޓް އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް ހިއްސާ ކޮށްފައިވާއިރު މި ޕޯސްޓަށް ވަނީ 3 މިލިއަން ލައިކްސް ލިބިފައެވެ.

ޕަބްޖީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޗައިނާގެ 118 މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް އިންޑިޔާގައި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވާކަމަށް ބުނެއެވެ. އިންޑިޔާއިން ޗައިނާގެ މޯބައިލް އެޕް އެ ގައުމުގައި ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރަމުން މިދަނީ ބޯޑަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ.

ހިމާލިޔަން ބޯޑަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.