raajjemv logo
ނެޓްފްލިކްސް
ނެޓްފިލްކްސްގެ ރެސިޑެންޓް އީވިލްގެ ޝޯ އަށް މުޅިން އައު ވާހަކަތަކެއް!
 
ރެސިޑެންޓް އީވެލް ގޭމް ވަނީ 2020ގެ ގަދަ ދިހަ ގޭމް ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނިފައި
 
މި ވީޑިއޯ ގޭމަކީ ވެސް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލް ގޭމެއް
 
މިސީރީސްއިން ތަފާތު ފެންނާނެ
އަމްނާ އިމާދު
2,462
ކ. މާލެ |
28 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 17:42
ރެސިޑެންސް އީވެލް އަކީ ޒުވާނުން ތެރޭފައި މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ގޭމެއް
ނެޓްފްލިކްސް

"ރެސިޑެންޓް އީވިލް" ގެ އައު ޝޯވގައި މުޅިން އައު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް ނެޓްފްލިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރިކާގެ ބޮޑު ޕްރޮޑަކްޝަންއެއް ކަމަށްވާ "ނެޓްފްލިކްސް" އިން ހަދަމުންދާ އައު ސީރީސް އިއުލާން ކޮއްފިއެވެ.

ރެސިޑެންސް އީވިލް އަކީ ޒުވާނުން ތެރޭފައި މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ގޭމް އެކެވެ.

މި ސީރީޒްގެ ޑިރެކްޓަރަކީ ގިނަ ސީރީޒްތަކެއް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ބްރޮންވެން ހިއޫސްއެވެ. އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ސީރީސްތަކުގެ ތެރޭގައި "13 ރީޒަންސް ވައީ" ބްރޭކިންގް ބޭޑް އަދި އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ސީރީސް "ދަ ވޯކިންގް ޑެޑް"ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރެސިޑެންސް އީވެލްގެ ވާހަކަ ލިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަޝްހޫރު އެންޑްރިއޫ ޑެބްއެވެ. މި ސީރީޒް ހެދުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ 8 އެޕިސޯޑަށެވެ.

ރެސިޑެންޓް އީވިލް ގޭމް ވަނީ 2020ގެ ގަދަ ދިހަ ގޭމް ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް