ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ފުލެޓް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް

  • ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެއް ޕްލޮޓަށްވުރެ ގިނަ ޕްލޮޓަށް ބިޑް ހުށަހެޅޭނެ
  • އިމާރާތްކޮށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަތަރު އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންގް

ކ. މާލެ | 15 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 19:21 | 7,451

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓްތަކެއް؛ މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިތުރު ފުލެޓްތަކެއް އަޅަންވަނީ ނިންމާފައި - މިހާރު

މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހައުސިންގ ޑިވަލަޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓުތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓުތަކެއް އިމާރަތްކޮށް، ވިއްކާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެޗްޑީސީން ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ފުރަތަމަ ހަމަވާގޮތަށް އިނީ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފުލެޓްތައް އިމާރަތްކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނި އަދި ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ނަމަވެސް ހިއްސާ އޮންނަން ޖެހޭނީ 30-70 ގައި ކަމަށާއި، މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމެންދެން ހިއްސާ އޮންނަންޖެހޭނީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއް ޕްލޮޓަށްވުރެ ގިނަ ޕްލޮޓަށް ވެސް ކުރިމަތި ލެވިދާނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ޕްލޮޓަކަށް ވަކިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއް ކުންފުންޏަށް އެއް ޕްލޮޓަށްވުރެ ގިނަ ޕްލޮޓް ބިޑްކޮށްގެން ކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް ބާކީ ޕްލޮޓްތައް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ޕާޓީޓަކަށް ޕޮލޮޓްތައް ދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކަމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މުއްދަތަކީ އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ “މިކްސްޑް ރެޒިޑެންޝަލް ބިލްޑިންގް” ގެ ގޮތުގައި އިމާރާތްކޮށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަތަރު އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންއެވެ. އެގޮތުން މި އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންތައް އިމާރާތްކޮށް، ވިއްކާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެޗްޑީސީން ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 14 ބުރީގެ ތިން އިމާރާތާއި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި 14 ބުރީގެ ތިން އެޕާޓްމަބަންޓުގެ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 24،000 އަކަފޫޓާއި 26،000 އަކަފޫޓު އަދި 30،000 އަކަފޫޓު ހުންނައިރު، 10 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 12،000 އަކަފޫޓެވެ.

މި އިމާރާތްތައް ހަދަން ޝައުގުވެރިވާ ދިވެހި ޕާޓީތަކުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 500،000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންޖެހޭއިރު، ބޭރު ޕާޓީއެއް ނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ 100،000 ޑޮލަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.