ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް 49 އަހަރު ފުރުން

ކަރެކްޝަންގެ ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ކުލަޔާއި މެޑަލް ދޭގޮތަށް ހަދަނީ

  • ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ
  • މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ކޮމިޝަނަރު ވަނީ ތައުރީފް ކުރައްވާފައި

ކ. މާލެ | 15 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 19:44 | 3,063

ކަރެކްޝަންސްގެ ސިވިލް އޮފިސަރަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން - ކަރެކްޝަންސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުން ކުލަޔާއި މެޑަލް ދޭ ގޮތަށް ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ދެއްވައިފި އެވެ.

މިހާރު ކުލަޔާއި މެޑަލް ދެމުންދަނީ ހަމައެކަނި ޖަލުތަކުގެ އޮފިސަރުންނަށެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާވީސް އަށް 49 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ވިދާޅުވީ، މުވައްޒަފުންކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުލަޔާއި ޝަރަފު ދޭ ބޯޑުން މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތް ތަސައްވަރެއް އެއީ ކުރިޔަށް އޮތް 50 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރަމުންދާިއރު މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މި މެޑަލް ލިބިގެންދާނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމަލުކުރަން ފެށުން.

~ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް - އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ވިދާޅުވީ، ދިިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑާއި ޝަރަފުގެ އެވޯޑަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވުނު އެއްކަމަކީ މުއައްސަސާގެ ތެރޭގައި ކިޔެވުމުގެ ރޫހު ހުރިކަން ކަމަށެވެ. ކަރެކްޝަންސްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ތައުލީމް ހާސިލްކޮށް އަދި ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރެވިގެން ދިޔުމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުއައްސަސާ އަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދިދާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާ، އެ ދާއިރާތަކުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއި އެކު ތައުލީމް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށް ދިނުމެވެ.

ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ކިޔަވަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މާލެ ބަދަލުވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެސިލިޓީސްތަކުގައި ތިބެ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ދެވިގެން ދާނެ.

~ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް - އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު

މަދު އޮފިސަރުންތަކާއި އެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއް، ގަޑި ޖެހުން ދުވަހެއް ނެތް އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށާއި، އޮފިސަރުންނަށް ކުލަޔާއި، އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކާމިޔާބުގެ ލިޔުމުގެ އިތުރުން މެޑަލް ލިބުނު އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.