ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ބަޔާން ސެމީއަށް، ބާސާ ކޮޅަށް 8 ލަނޑު

  • ބާސާ އަތުން ބަޔާން މޮޅުވީ 8-2 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން
  • މިއީ ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތެއްގައި މިހާ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބާސާ ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • ސެމީގައި ބަޔާން ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ކުއާޓާގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ބައްދަލުކޮށް މޮޅުވާ ޓީމަކާ

ކ. މާލެ | 15 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 02:25 | 4,597

ބާސާ އާއި ބަޔާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 8-2 ން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރުމަށްފަހު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީފައިނަލަށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ވެރިރަށް ލިޒްބަންގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާފައިނަލް މެޗުން ބާސާގެ މައްޗަށް ބަޔާން ކުރިހޯދީ 8-2 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތެއްގައި މިހާ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބާސާ ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މުޅި މެޗުގައިވެސް ބަޔާނުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބަޔާނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ތޯމަސް މުލާއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ބާސާއިން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑަކީ ބަޔާންގެ ޑިފެންޑަރު ޑޭވިޑް އަލަބާ އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.

މި މެޗުގައި ބަޔާނުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ސާޖް ގްނަބްރީ ދިން ޕާހަލުން މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިވާން ޕެރިސިޗެވެ. އަދި އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ލިއޯން ގޮރެޓްޒްކާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ގްނަބްރީ ބަޔާނަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިންއިރު، ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޯޝުއާ ކިމިޗްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މުލާ ވަނީ ބަޔާންގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ލުއިސް ސުއަރޭޒް ލަނޑެއް ޖަހާ ބާސާއަށް އުންމީދު އާކޮށްދިން ނަމަވެސް، އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން އަލްފޮންސޯ ޑޯވިސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ކިމިޗް ވަނީ އަލުން ބަޔާންގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ.

މެޗުގައި ބަޔާނުން ކާމިޔާބުކުރި ހަވަނަ ލަނޑު 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ކާމިޔާބުކުރި 14 ވަނަ ލަނޑެވެ. މި މެޗުގައި ބަޔާނުން ދެން ކާމިޔާބުކުރި އަނެއް ދެ ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ބާސާގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ ކުޓީނިއޯއެވެ.

މި މެޗުން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ބާސާ ކެޓިއިރު، މި ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް އެންމެ ކާމިޔާބީއެއްވެސް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީ 2007-2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނަށްފަހު ބާސާއިން ކާމިޔާބެއް ނުހޯދާ ސީޒަނެއް ނިންމާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެހެންކަމުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާސާއާ ހަވާލުވި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކިކޭ ސެޓިއެން މަގާމުން ދުރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ބާސާ ބަލިކޮށް ބަޔާން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރިއިރު، ސެމީގައި ބަޔާން ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ކުއާޓާގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ބައްދަލުކޮށް މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.